Salarissen kerkmusici

Hieronder een overzicht van de salarissen zoals deze werden vastgesteld voor 2024.

De honorering per uur wordt conform het rechtspositiereglement voor kerkmuziek vastgesteld naar bevoegdheid en naar uitoefening van de gecombineerde dan wel enkelvoudige functie. In de genoemde uurbedragen is de voorbereidingstijd inbegrepen. De honoreringsbedragen op [dienst]uurbasis zijn per 1 januari 2024 met 3,8% verhoogd [afgerond op € 0,05] en als volgt vastgesteld:

 2023   Dirigent óf organist   Dirigent én organist
  Bev. III Bev. II Bev. I  Bev. III Bev. IIBev. I
Dienstjaren       
1€ 25,40€ 29,30€ 32,90 € 39,40€ 45,50€ 51,75
2€ 26,00€ 30,25€ 34,05 € 40,30€ 46,60€ 52,95
3€ 26,65€ 31,25€ 35,35 € 41,40€ 47,70€ 54,30
4€ 27,40€ 32,30€ 36,70 € 42,05€ 48,75€ 55,70
5€ 27,95€ 33,30€ 37,90 € 42,75€ 49,70€ 57,05
6€ 28,60€ 34,20€ 39,40 € 43,45€ 50,75€ 58,30
7€ 29,30€ 35,15€ 40,65 € 44,10€ 51,85€ 59,60
8€ 29,90€ 36,20€ 41,90 € 44,65€ 52,95€ 60,90
9€ 30,50€ 37,05€ 43,20 € 45,30€ 53,90€ 62,10
10 of meer€ 31,15€ 37,90€ 44,55 € 46,00€ 54,85€ 63,30

Bovenstaande honorering wordt afgeleid van een basistarief per uur voor drie categorieën van vakbekwaamheid (zoals genoemd in de Bijlage III bij het Rechtspositiereglement kerkmusici (Interdiocesane Regeling voor de kerkmuziek in bisdommen van de R.-K. Kerkprovincie.

Niveau I: voor deze functie dient de dirigent en/of organist in het bezit te zijn van hetzij het diploma Kerkmuziek afgegeven door de Stichting Nederlands Instituut voor Kerkmuziek, hoofdvak(ken) koor-directie en/of orgel, hetzij het diploma Uitvoerend Musicus Koordirectie en/of Uitvoerend Musicus Orgel van een Nederlands conservatorium of daarmee gelijk te stellen instelling, tezamen met het Praktijkdiploma Kerkmuziek, koordirectie c.q het Praktijkdiploma Kerkmuziek, orgel.

Niveau II: voor deze functie dient de dirigent en/of organist in het bezit te zijn van een Praktijkdiploma Kerkmuziek, koordirectie en/of orgel.

Niveau III: voor deze functie dient de dirigent en/of organist in het bezit te zijn van een bevoegdheidsverklaring, afgegeven door de Commissie Bevoegdheidsverklaringen voor de Kerkmuziek (KDOV), bedoeld in de Interdiocesane regeling voor de kerkmuziek, na een door de kandidaat afgelegd examen, met aantekening voor dirigent en/of organist.

De salariëring van de kerkmusicus, die niet valt onder de hiervoor genoemde bevoegdheid categorieën, maar die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met het bestuur, luidt in 2024 als volgt:

 Dirigent óf organistDirigent én organist
Groep A€ 23,75€ 35,60
Groep B€ 16,15€ 23,75

De indeling in groep A of groep B wordt overgelaten aan het overleg tussen bestuur en de kerkmusicus. Voor deze categorie van personen is het Rechtspositiereglement niet van toepassing.

Indien en voor zover een dirigent en/of organist werkzaamheden in rekening brengt vanuit een eigen onderneming, luiden voornoemde tarieven als richtlijn exclusief B.T.W.

Ten slotte, per 1 januari 2019 is het Rechtspositiereglement voor kerkmusici gewijzigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor het vaststellen van het aantal arbeidsuren van de kerkmusici op wie deze rechtspositieregeling van toepassing is. Voor het berekenen van het aantal arbeidsuren wordt de duur van een zondagse eucharistieviering per 1 januari 2019 gesteld op één uur en een kwartier (75 min.). Tot 1 januari 2019 was dit één uur (60 min.).

EH

Scroll naar boven