Vereniging van en voor Kerkmusici

Liturgisch en artistiek stijlbegrip | Belangenbehartiging

KDOV jubileum 100 jaar

Het eeuwfeest werd in 2017 met de leden (foto onder) gevierd in de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo te Haarlem.

Op 12 april 1917 werd de Rooms Katholieke Organisten en Directeuren Vereeniging (RKDOV) opgericht. Petra van Langen geeft in 2014 in haar proefschrift “Muziek en religie: Katholieke musici en de confessionalisering van het Nederlandse muziekleven 1850-1948” een uitgebreide geschiedenis van de RKDOV in deze periode.

Het boek is in 2014 uitgegeven bij Uitgeverij Verloren, Hilversum, ISBN 978-90-8704-460-2. De naam van de vereniging RKDOV werd later gewijzigd in Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging (KDOV).

KDOV-blad

Het KDOV-blad is het orgaan van de Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging.
Het verschijnt vier keer per jaar.
Hoofdredacteur: Ruud Hoogenboom Eindredacteur: Enrico Hurkmans Het ISSN-nummer is 1388-2341.

Voorblad en colofon Herfst 2023 - V1 Website-Boekje_Pagina_1

Actueel

Dit jaar wordt een dubbel jubileum gevierd rond het Willibrordusorgel in de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo (KoepelKathedraal) te Haarlem . Niet alleen is het imposante instrument, een van de grootste orgels in ons land en het grootste van Haarlem, 100 jaar geleden in de voormalige St.-Willibrorduskerk buiten de Veste in Amsterdam in gebruik genomen, ook vindt de wekelijkse serie concerten op de nieuwe locatie van het instrument in Haarlem voor de 50ste keer plaats.

Haarlem_Willibrordusorgel
Scroll naar boven