Privacy Policy

Dit document is de privacyverklaring tevens privacybeleid van de KDOV naar aanleiding van de AVG – Europese privacywetgeving die inging op 25 mei 2018.
 
De KDOV gebruikt de volgende persoonsgegevens voor zover deze aan de KDOV zijn verstrekt:
 
Leden: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, website, geslacht, datum ingang lidmaatschap, datum overlijden, datum einde lidmaatschap, contributiegegevens, betalingsgegevens en inloggegevens voor het ledendeel van de website www.kdov.nl.
Derden: naam- en adresgegevens van ontvangers van het KDOV-blad anders dan leden.
 

De KDOV gebruikt bovenstaande gegevens WEL voor:

1. toezending van het KDOV-blad aan de leden en andere ontvangers dan leden;
2.vermelding in het KDOV-blad van een nieuw adres of van een bestaand adres bij het overlijden van een (oud)lid, tenzij het lid kenbaar maakt dit niet te willen;
3.toezending van nieuwsbrieven aan de leden;
4.contributie-inning;
5.uitnodiging voor vergaderingen;
6.toezending van het KDOV-blad met toegevoegde reclameflyer(s) voor doelen liggend in het verlengde van de KDOV doelstelling;
7.toegang te geven aan leden tot het ledendeel van de website www.kdov.nl
 

De KDOV gebruikt bovenstaande gegevens NIET voor:
• verstrekking aan derden
• een ledenlijst wordt NIET gegeven aan derden of aan leden

 
De KDOV biedt inzage in de registratie van gegevens en mogelijkheid tot wijziging daarvan op verzoek bij de secretaris.
 
Na het beëindigen van het lidmaatschap c.q. overlijden worden de persoonsgegevens WEL bewaard i.v.m. jubilea, reünie, geschiedschrijving van de vereniging, tenzij het lid vooraf kenbaar maakt dit uitdrukkelijk niet te willen.
 

Voor zover gegevens uit handen worden gegeven aan derden (bijv. drukker KDOV-blad) is een overeenkomst met geheimhoudingsplicht door derden van toepassing.

 
De persoonsgevens van leden van de KDOV worden bijgehouden op de computer van één bestuurslid te, noemen ‘beheerder’. Ze worden alleen beschikbaar gesteld aan de bestuursleden van de KDOV die daarvoor een geheimhoudingsplicht hebben. De beheerder zal een voorkomend verlies of lek van data, in overleg met het bestuur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
 
De leden gaan op voorhand akkoord met het verspreiden van foto’s, film, geluidsopnamen van de leden binnen de vereniging en voor KDOV publiciteitsdoeleinden.
 
Met bovenstaande privacyverklaring zijn de leden bij deze geïnformeerd over het privacybeleid van de KDOV. De privacyverklaring is te vinden op de website van de vereniging.
Scroll naar boven