KDOV-blad

Het KDOV-blad is het orgaan van de Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging.
Het verschijnt vier keer per jaar.

Hoofdredacteur: Ruud Hoogenboom
Eindredacteur, Technische Afwerking: Enrico Hurkmans.
Het ISSN-nummer is 1388-2341.

De sluitingstermijnen voor kopij voor het Lente-, Zomer-, Herfst- en Winternummer zijn resp. 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december.
Advertenties op te geven bij de eindredacteur. 

Het KDOV-blad kent een aantal vaste rubrieken: Mededelingen van het bestuur, Personalia; Jubilea; Korte berichten; Recensies; Orgelbouwnieuws. Daarnaast bevat elk blad een aantal interessante artikelen.

Hieronder treft u de voorlaatste vier uitgaven. Uitgaven van eerdere jaren treft u in het Archief.

Voorblad en colofon Zomer 2023 - V1 Website-Boekje_Pagina_1
Scroll naar boven