No events found.

HAARLEM - Op zondag 8 april a.s. zal Gemma Coebergh definitief afscheid nemen als organiste van de Sint Josephkerk (Jansstraat 43, 2011 RT Haarlem). Op diezelfde dag treedt de nieuwe organist, de heer Erik Jan Eradus, aan. Er is die dag een feestelijke Hoogmis om 10.45 uur, waarbij beide organisten zullen spelen en Gemma Coebergh aan het einde van de Eucharistieviering zal improviseren op het Te Deum. De Hoogmis wordt gevolgd door een receptie in het Joseph – huis (Jansstraat 41, naast de kerk). Om 15.30 uur is er een orgelconcert in de Sint Josephkerk door de nieuwe organist. Het is verheugend dat hoogstaande liturgische zang en professioneel orgelspel ook voor de toekomst in de Sint Josephkerk gewaarborgd blijven. U bent van harte uitgenodigd voor deze bijzondere dag!
Het parochiebestuur vindt het gepast om aan mevrouw Coebergh een mooi cadeau aan te bieden. De kunstenaar Rob Sjouke, die ook al een prachtig portret van pastoor Hendriks heeft geschilderd, is gevraagd een portret van Gemma Coebergh aan het orgel te vervaardigen. Als u wilt bijdragen aan dit cadeau kan dat door uw gift over te maken op rekeningnummer NL15 INGB 0000 1145 01 ten name van RK Kerkbestuur parochie Sint Joseph onder vermelding van “cadeau Gemma”.

Met hartelijke groeten,
Parochiebestuur Sint Josephkerk
Dr. A.J.M. Hendriks, pastoor
J. G. Vorstman, vice - voorzitter
secretariaat@josephkerk-haarlem.nl

Brief van het Parochiebestuur Sint Josephkerk | Jansstraat 41 | 2011 RT HAARLEM |maart 2018