Afdrukken

Tilburg - Conservatorium
Op zondag 30 oktober nam het Fontys Conservatorium te Tilburg een 'nieuw' orgel in gebruik: het Van Nes-orgel, dat van 1985 tot 2001 in de kerk van de Goddelijke Voorzienigheid te Bergen op Zoom heeft gestaan. Het Conservatorium heeft er in overleg met het bestuur van de R.K. binnenstadparochie te Tilburg voor elkaar gekregen dat het instrument in de monumentale, nabijgelegen, Heikese Kerk kon worden geplaatst; de orgel-klas van het conservatorium kan enkele uren per dag van de kerk gebruik maken. Loek van Nes maakte een nieuwe orgelkas en voegde een paar registers toe. De klankafwerking werd uitgevoerd door medewerkers van de fa. Stinkens te Zeist (RH; Orgelvriend/Orgelkrant, okt.'05).

De Lutte - R.K. St. Plechelmus
Op 1 april werd het nieuwe orgel van de Plechelmuskerk in De Lutte voltooid. Het instrument is gebouwd door B.A.G. Orgelmakers te Enschedé onder advies van Gert Oldenbeuving namens de KKOR. Bij de bouw van dit orgel is gebruikt gemaakt van delen van het voormalig Leeflang-orgel uit de Burgerzaal van het Stadhuis te Arnhem (1973). De huidige dispositie is:
Hoofdwerk: Prestant 8, Roerfluit 8, Octaaf 4, Octaaf 2, Mixtuur IV, Cornet D V, Dulciaan 16, Trompet 8.
Nevenwerk: Holpijp 8, Salicionaal 8, Prestant 4, Roerfluit 4, Nasard 3, Gemshoorn 2, Tertsfluit 1 3/5, Kromhoorn 8.
Pedaal: Subbas 16, Baarpijp 8, Quint 6, Octaaf 4, Fagot 16, Trompet 4.
Koppelingen: HW-NW, P-HW, P-NW.
(RH; Orgelkrant, sept. '05)

Dordrecht - Wilhelminakerk
Van ons lid Wendeline Wilmink-Jansen, als organiste verbonden aan de Wilhelminakerk in Dordrecht, ontvingen we de mededeling, dat het Bakker en Timmenga-orgel uit Rotterdam/Delfshaven, in bovengenoemde kerk werd geplaatst, na een grondige restauratie door de firma Pels en Van Leeuwen uit 's-Hertogenbosch. Op 4 november werd het in gebruik genomen. (GC)

Blaricum - St. Vituskerk
De Sint-Vituskerk te Blaricum, gebouwd in 1870 naar een ontwerp van architect P. Cuypers en in 1936 aanzienlijk vergroot, is onlangs grondig gerestaureerd. Het Maarschalkerweerd-orgel (1874), dat in 1969 door Verschueren Orgelbouw werd gewijzigd, is door Elbertse Orgelmakers (en vele vrijwilligers) vóór in de kerk geplaatst. Bij deze gelegenheid is alleen de balg opnieuw beleerd en zijn telescoophulzen uit de pijpstokken verwijderd. Omdat de parochie het orgel feestelijk wilde presenteren, èn de vaste organist Joost Brugman zijn vijftigjarig jubileum vierde, werd op 16 oktober een orgelgala georganiseerd m.m.v verschillende Gooise organisten. Joost Brugman voerde o.m. samen met een klein orkest het 'tweede orgelconcert' van G.F. Handel uit (RH; Orgelvriend).

Leiden - H. Lodewijk
De restauratie van het door Johannes Mitterreither in 1769 uitgebreide orgel in de kerk van de H. Lodewijk te Leiden, die momenteel wordt uitgevoerd door Orgelmakerij Reil, heeft tot een bijzondere ontdekking geleid: het orgel bevat registers uit de 17de-eeuw. Volgens Han Reil (i.s.m. de Rijksdienst voor de Monumentenzorg) zijn zeker vijf registers gemaakt door Johann Wolfgang Schonat (1614-na 1669) en twee registers van de hand van Johannes Duyschot (1645-1725). Het Bovenwerk, met vijf registers, is toegevoegd door Mitterreither. Reil breidde het orgel nu opnieuw uit: voortaan heeft het tevens een 'speeltafelpositief', zoals in Midden-Europa wel voorkomt. Het orgel is op 28 augustus weer in gebruik genomen (RH; Orgelkrant, okt.'05).

Handel - O.L.V. ten Hemelopneming
Op 5 juni werd het gerestaureerde orgel van de parochiekerk te Handel opnieuw in gebruik genomen. De bewogen geschiedenis van het instrument gaat terug tot in de 17de eeuw toen de in Gemert gevestigde schrijnwerker en orgelmaker Jan van Dijck (overleden in 1695). In 1953 restaureerde Verschueren (Heythuysen) het orgel; in 1966 werd het buiten gebruik gesteld. In 1989 volgden demontage en opslag in verband met een restauratie van het kerkgebouw. Bij de onlangs voltooide restauratie door Pels en Van Leeuwen werd de situatie van 1868 als uitgangspunt genomen. Adviseurs waren Rudi van Straten en Wim Diepenhorst (Monumentenzorg) en Ton van Eck en Rogér van Dijk (KKOR). De huidige dispositie is:
Manuaal: Prestant 8, Holpijp 8, Viola 8, Octaaf 4, Fluit 4, Octaaf 2, Flageolet 1, Trompet B/D 8.
Pedaal: Subbas 16.
(RH; Orgelkrant, dec.'05).

Zwolle, St. Michaelskerk
De St.Michaelskerk aan de Mgr. Willebrandslaan in Zwolle gaat dicht, zo heeft het parochie-bestuur besloten. In de kerk staat een groot drieklaviers Adema-orgel, gebouwd in 1927. Het kwam uit de neogotische Michaelkerk, die begin jaren zestig van de vorige eeuw plaats moest maken voor de V&D. Zo wordt het Adema-orgel voor de tweede keer dakloos (RH; www.organist.nl).

Reusel, R.K. O.L.V. ten Hemelopneming
Eind maart 2005 werd het historische Loret-orgel (1888, II/P 14 stemmen) verplaatst vanuit het koor naar een zijbeuk van de kerk. Het orgel, afkomstig uit de Waalse Kerk in Dordrecht, werd in 1985 aangekocht via Jan L. van den Heuvel Orgelbouw BV te Dordrecht, die toen de restauratie uitvoerde en nu de verplaatsing heeft gedaan onder adviseur Rogér van Dijk van de KKOR (RH; www.organist.nl).

Breda, Antoniuskathedraal
Begin januari 2005 is de plaatsing van een William Hill & Sons-orgel als koororgel in de Antoniuskathedraal te Breda voltooid door de fa. Feenstra. Het (mechanisch sleeplade)orgel (7/II/P) is afkomstig uit Engeland, dateert van 1905 en is (m.u.v. de aan de ruimte aangepaste kast) geheel origineel (RH; www.organist.nl).

Groningen
Het Maarschalkerweerd-orgel van de Groningse St. Martinus- Jozefkathedraal is weer in gebruik genomen. Een grondige restauratie is uitgevoerd door de fa. Adema Kerkorgelkbouw uit Hillegom. Adviseur Ton van Eck begeleidde de werkzaamheden namens de KKOR Op de inwijdingsdag begon met een eucharistieviering waarin de bisschop van Groningen, Mgr. Dr. W. Eijk, voorging. Het kathedrale koor verleende samen met de organist van de kathedraal, Sjoerd Ruisch, medewerking aan deze viering. Na de communie wijdde Mgr. Eijk op de koorzolder het orgel met wierook en sprak een wijdingsgebed uit. Hierna werd het orgel voor het eerst in het openbaar weer bespeeld door Sjoerd Ruisch, hij begeleidde het laatste gezang en gaf vervolgens nog een naspel. 's Middags vond de officiële presentatie van het orgel plaats, waarbij wederom het kathedrale koor samen met Sjoerd Ruisch optrad. Ronald van Baekel, directeur van de fa. Adema gaf een uitgebreide uitleg over de werkzaamheden, waarna Ton van Eck de diverse mogelijkheden van het orgel demonstreerde aan de hand van korte improvisaties over "In te speravi" Helaas waren de tongwerken nog niet geplaatst. De fa. Adema had veel tegenslag gehad met o.a. het verkrijgen van goed winddicht leer voor de membranen. De huidige strenge milieuwetgeving verbiedt n.l. het oude looiproces. Uiteindelijk is er goed leer gevonden bij een firma in medische apparatuur. Door deze vertraging was helaas het "point of no return"gepasseerd. De inspeling moest op de geplande datum plaatsvinden. De fa. Adema werkt er hard aan om een en ander snel voor elkaar te krijgen. Wat er aan klanken gepresenteerd werd geeft alle vertrouwen voor de totale afwerking. Een compliment verdient ook de mooi gerestaureerde kas. Het reeds vele jaren her gesloopte loze middendeel, is weer gereconstrueerd, zodat het orgel weer een lust voor het oog is. (FH)

Zwolle
Ook het Maarschalkerweerd-orgel van de Zwolse O.L.Vrouwekerk (de Peperbus) is gerestaureerd. Hier werden de werkzaamheden uitgevoerd door Flentrop Orgelbouw te Zaandam. Als adviseur namens de KKOR trad Jos Laus op. De inspeling geschiedde door vier organisten. De organist van de peperbus, collega Gerard Keilholtz had drie collegae uitgenodigd die ook een Maarschalkerweerd-orgel bespoelen, om samen met hem de inspeling te doen. Dat waren: Petra Veenswijk, organiste van de Maria van Jesse te Delft, Wouter van Belle, organist van de Utrechtse Ste. Catharinakathedraal en Frits Haaze, organist van de St. Martinuskerk te Sneek. Tevens werkte de sopraan Clara de Vries mee aan de ingebruikname. Cees van Oostenbrugge, directeur van Flentrop orgelbouw en Jos Laus, adviseur hielden toespraken over het hoe en waarom van de restauratie. In het muzikale gedeelte waren werken van o.a. Andriessen, de Klerk, Rheinberger, Langlais en Franck, Mulet Haaze te beluisteren. Een geanimeerde receptie besloot de ingebruikname. (FH)

Burgum
De St. Martinuskerk te Burgum heeft het Koch-orgel overgenomen van de Gereformeerde kerk te Noardburgum. Het orgel kwam ter beschikking door sluiting van de Gereformeerde kerk in het kader van de PKN fusie. Het betreft een 1-klaviers mechanisch orgel met 7 registers op het manuaal en een subbas 16' in het pedaal. Orgelmaker Wim te Groen uit Tersoal verzorgde de overplaatsing. Een klein aantal aanpassingen is gedaan om het orgel geschikt te maken voor de St. Martinuskerk. Aan de inspeling werkten mee de organisten Jaap Jan Steensma en Frits Haaze. Tevens werd er gemusiceerd door een instrumentaal ensemble. (FH)

Zwartemeer
Het Bakker en Timmenga-orgel van de vrijgemaakt gereformeerde kerk te Sneek verhuisde naar de kerk van St. Anthonius van Padua te Zwartemeer. Het orgel was overcompleet geworden door kerkfusie. Het betreft een 1-klaviers mechanisch orgel met 5 registers en een aangehangen pedaal. Het orgel was in perfecte staat en hoefde slechts overgeplaatst te worden. Orgelmaker Wim te Groen uit Tersoal verzorgde de overplaatsing. (FH)

Klazienaveen
De St. Henricuskerk te Klazienaveen is in het bezit gekomen van het electro-pneumatische Vermeulen-orgel uit de gesloten Christus Koningkerk te Den Haag. Het betreft hier een 2-klaviers orgel met vrij pedaal en 9 registers. Orgelmaker Nico van Duren uit Maren-Kessel verzorgde, samen met een aantal vrijwilligers, de overplaatsing. Het orgel was in zeer goede staat, alleen de betonnen sokkel waarop het pijpwerk in Den Haag stond moest daar achterblijven, het ding was niet te vervoeren. Het orgel heeft een nieuwe sokkel gekregen bekleed met Travertin in de kleur van het altaar en het tabernakel. Op de frontlijst komt de eerste regel te staan van "Aan U o, koning der eeuwen", als hommage aan de kerk waar het vandaan komt. Op 18 dec. A.s. zal Mgr. Dr. W. Eijk, bisschop van Groningen , het orgel inwijden. (FH)

KDOV-blad Winter 2005