Afdrukken

Schoonhoven, Sint-Bartholomeuskerk
De medewerkers van Orgelmakerij Gebr. Van Vulpen voltooiden een deelrestauratie van het orgel in de R.K. St.-Bartholomeuskerk te Schoonhoven. Het instrument werd in 1784 vermoedelijk door Johannes Josephus Mitterreither gebouwd, maar de oorspronkelijke locatie ervan is vooralsnog onbekend. Getuige een aantekening in de windlade werkte in 1842 de Amsterdamse orgelmaker J. van Nieuwkerk aan het instrument, maar over de aard van de toen uitgevoerde werkzaamheden is tot nu toe niets bekend. Vermoedelijk werd het orgel in 1873 naar de toen voltooide R.K. kerk van Schoonhoven overgebracht. In 1973 volgde een algehele restauratie door de firma Adema-Schreurs. Daarbij werd onder meer de oorspronkelijke beschildering van de kas hersteld. Verder voorzag men de windlade van een dekplaat, terwijl ook een nieuw 'vervoerstok' met flexibele conducten werd aangebracht.
Bij de thans voltooide deelrestauratie is het loden 'snijwerk' hersteld en opnieuw met goudverf beschilderd. De windlade is geheel opnieuw verlijmd, waarbij de plaat uit 1973 is verwijderd. Ook andere wijzigingen uit 1973 zijn teniet gedaan. Ook de magazijnbalg is geheel gerestaureerd. Ten slotte is het pijpwerk, waar nodig, hersteld evenals de intonatie gecorrigeerd op basis van de bestaande toonhoogte en winddruk. Namens de KKOR begeleidde Ton van Eck de restauratie.
Manuaal (C-d3): Bourdon 8, Prestant D 8, Prestant B/D 4, Fluit B/D 4, Roerquint B/D 3, Octaaf 2.
Aangehangen pedaal (C-g).
(RH; Rogér van Dijk in: Orgelkrant, juli/aug.'06).

Reek, R.K. kerk
Nico van Duren meldde 20 juni op www.kerkorgel.net > kerkorgelnieuws het volgende: "Onlangs heb ik definitief van de firma Pels & Van Leeuwen een Vermeulenorgel verkregen afkomstig uit Boekel (Huize Padua). Het orgel is door de firma Pels & Van Leeuwen destijds gedemonteerd en ik heb het een poosje in opslag gehad. Door een goede verstandhouding met de firma uit Den Bosch zijn we een vriendenprijs overeengekomen. Op mijn beurt heb ik besloten om het orgel aan mijn geboortedorp te schenken om (…) de parochie blij te maken met een representatief orgel. Het orgel is nog geheel origineel rein pneumatisch en zal worden gereviseerd en na de zomer zal een begin worden gemaakt met de plaatsing. De oorspronkelijke houtimitatie zal opnieuw worden aangebracht. In een later stadium krijgt Reek ook nog een koororgel. Het betreft een Smitsorgel van het voormalige klooster "Zusters van Liefde" te Schijndel [zie KDOV-blad, zomer 2006, p.26-27; RH]. Zo is de orgelglorie van Reek weer enigszins hersteld". Het Vermeulen-orgel (1938) moest weg uit Roekel, omdat de kapel plaats moest maken voor nieuwbouw.
Hoofdwerk: Bourdon 16, Prestant 8, Flûte Harmonique 8, Bourdon 8, Octaaf 4, Quint 2 2/3, Octaaf 2, Trompet 8.
Zwelwerk : Fluit Prestant 8, Gamba 8, Vox Celeste 8, Dolce 8, Roerfluit 4, Sequialtre II, Piccolo 2, Basson Hobo 8.
Pedaal : Subbas 16, Gedektbas 8.
Koppelingen : I+II, P+I, P+II, I+II 16, I+II 4.
Automatische Pedaalomschakeling; P-MF-F-Tutti.

Orgelbespeling Paul Houdijk: "Geef de Kathedraal een Koororgel"
Op vrijdagavond 6 oktober aanstaande geeft organist Paul Houdijk een orgelconcert op het laatromantische Maarschalkerweerd-orgel (1903) in de Sint-Catharinakathedraal te Utrecht. Hij speelt werken van Bruckner, Smetana, Lefebure-Wely, Vierne, Carmelieri en Bonnet.
Veel orgels in Nederland stammen uit, of zijn qua stijl geïnspireerd door, de barokperiode. Instrumenten in laatromantische stijl komen veel minder voor. Wat dat betreft is het kathedrale orgel dus bijzonder in zijn soort. Paul Houdijk streeft ernaar om het orgel zoveel mogelijk vanuit een romantische grondhouding te bespelen. Dat geldt niet alleen voor zijn repertoirekeuzen maar ook voor de toegepaste speelwijzen.


Hoewel de toegang gratis is, wordt er wél een collecte gehouden. De opbrengsten hiervan komen ten bate van het nieuw te bouwen koororgel. Het is immers een allang gekoesterde wens dat het Kathedrale Koor, dat in het hart van de kerk zingt, de beschikking krijgt over een goed begeleidingsinstrument, dichtbij het koor. Dit instrument zal dan ook meer geschikt kunnen zijn voor de begeleiding van koor en geloofsgemeenschap, waarvoor het grote Maarschalkerweerd-orgel te ver weg staat. Alle reden dus om deze wens voor een koororgel in het hart van de kerk te verwezenlijken. Daar zal het bijdragen aan de actieve deelname en betrokkenheid van iedereen aan de liturgie. Dit concert wil een bescheiden bijdrage leveren aan de ruim € 400.000,- die dit project kost. Wilt u meer weten over het project koororgel, neem dan eens een kijkje op www.koororgel.nl. U kunt dan bijvoorbeeld al het ontwerp van het nieuwe instrument zien.
Het concert vindt plaats op vrijdagavond 6 oktober a.s. in de Sint- Catharinakathedraal aan de Lange Nieuwstraat te Utrecht. Aanvang 20.15 uur.
De toegang is gratis (collecte ten bate van koororgel).

Jubileumboek "Adema, 150 jaar orgelbouw"
Presentatie boek Adema 150 jaar orgelbouw

Op 16 september werd het langverwachte boek over 150 jaar Adema orgelbouw gepresenteerd met een feestelijk programma in de Amsterdamse Dominicuskerk.

Na het welkomstwoord van Ronald van Baekel, directeur van Adema's Kerkorgelbouw klonk de Sonata da Chiesa van Hendrik Andriessen, gespeeld door Gemma Coebergh. Vervolgens was de beurt aan Arjen Looyenga - een van de auteurs van het jubileumboek - met een boeiend verhaal over wat Romantiek nu eigenlijk is. Deze lezing werd voorafgegaan door het 1e deel uit de Suite Gotique van Boëlmann, waarbij deze keer Ronald van Baekel zef het orgel bespeelde. Enige andere muziekvoorbeelden werden vertolkt door Thom Janssen op de vleugel. Op visuele wijze werd het betoog ondersteund door enige "boeketten" van papieren bloemen, die langzaam van boven neerdaalden en op het hoogtepunt van het verhaal een lading confetti loslieten vlak voor het podium.

Hierna was de beurt aan Thom Jansen, de "Tutulectuur organist d'église Dominicaine d'Amsterdam", zoals het met veel gevoel voor humor (ook een Adema-traditie!) wordt omschreven op het later uitgereikte blad met het meezinglied.
"Improvisatie" luidde dit programma onderdeel. Maar liefst zeven thema's vormde de basis van een knappe en amusante improvisatie. Behalve het thema A-D-E-M-A waren de andere thema's aan personen verbonden: Ronald van Baekel, Lex Lases, Sybrand Adema, Jospeh Adema, Hubert Schreurs en Antoine Schreurs kregen ieder een thema toebedeeld.

Het hoogtepunt van de dag was uiteraard de uitreiking van de eerste exemplaren van het boek. Aan wie kan je dat beter doen dan aan personen die met het verleden van de firma te maken hebben gehad. Bijzonder was de aanwezigheid van Gerard Adema uit Blaricum en Nicolaas Adema uit Franeker, nazaten van Epke Adema, een broer van Karel en Piet. Uit zijn timmermanswerkplaats in Franeker zijn vele orgelkasten en andere houten onderdelen voor de Adema-orgels vervaardigd. Uiteraard ontbrak ook Antoine Schreurs niet, die vele jaren de leiding van het bedrijf had.


De heer Nicolaas Adema had nog een grote verrassing. Een miniatuurorgel, ooit gebouw door Karel Adema, bleek nog immer in bezit van de familie Adema in Franeker te zijn en werd bij deze gelegenheid geschonken aan de firma. Nog een verrassing was het schilderij, gemaakt door Joseph Adema in de tijd dat hij een opleiding voor kunstschilder volgde. Het werd door Lex Lases namens het personeel aan Ronald van Baekel aangeboden.

Tot slot was daar dan de samenzang. Maar liefst zes coupletten op de wijs van het bekende Jerusalem van Hubert Parry. Er ontstond een feestelijk samenzang die een stevig zingende Anglicaanse kerk aardig benaderde.

Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst, waarop tal van organisten, parochiebesturen, kerkenraden, orgelcommissies en "gewone" orgelliefhebbers aanwezig waren.

*Dit boek kost € 27,50 en kan worden besteld schriftelijk bij Adema's Kerkorgelbouw, Leidsestraat 112, 2182 DR Hillegom; of per email aan adema_kerkorgelbouw@planet.nl; of telefonisch 0252-527421.

KDOV blad Herfst 2006