Afdrukken

Den Haag/Loosduinen, Abdijkerk
Het oudste gebouw van Den Haag is de Abdijkerk van Loosduinen. In deze kerk staat een orgel dat oorspronkelijk in 1780/1791 is gebouwd door de Haagse orgelbouwer Joachim Reichner. In 1856 is het instrument gerenoveerd door de firma Bätz & Co. De afgelopen maanden is het orgel door Orgelmakerij Steendam grondig gerestaureerd en voorzien van een vrij pedaal. Het orgel telt nu 21 stemmen, verdeeld over hoofdwerk, rugwerk en pedaal. Op 8 september vond de feestelijke heringebruikname plaats met een orgelconcert bij kaarslicht door organist/restauratie-adviseur Aart Bergwerff. Zie ook www.abdijkerk.nl/orgel. (RH; De Orgelvriend, sept.'06)

Elshout, St. Jan Evangelist
In 1860 leverde J.J. Vollebregt & Zoon een orgel voor de oude R.K.-kerk van Elshout: 13 stemmen verdeeld over Hoofdwerk en Positief. Dit instrument is rond 1880 verplaatst naar het nieuwe neogotische kerkgebouw van de parochie. In 1898 verbouwden de gebr. Gradussen het balustrade-orgel grondig: o.a. het onderpositief verdween. In 1951 onderging het orgel onder handen van L. Verschueren wederom substantiële wijzigingen. Ook werkte deze firma in 1968 (na een kerkrestauratie) aan het orgel en in 1985 werd het in het kader van een kerkrestauratie geschilderd.
In 1998 trok het parochiebestuur Jos Laus (KKOR) aan. Drie jaar later volgde i.s.m. de Rijksdienst voor de Monumentenzorg een restauratieplan. De firma Pels & Van Leeuwen tekende voor het werk en demonteerde het orgel in 2005. Uitgangspunt: het Hoofdwerk (en intonatie) in de geest van Vollebregt, het Positief in de geest van Gradussen en handhaving van de speeltafel en toetsmechaniek van Verschueren en de registermechaniek van Gradussen. Met een concert en de presentatie van een boekje ter gelegenheid van de restauratie werd op 21 mei 2006 het orgel opnieuw in gebruik genomen.
Manuaal: Prestant 8, Holpijp 8, Salicet 8, Octaaf 4, Fluit 4, Quint 3, Octaaf 2, Cornet D 3-st., Basson Hautbois 8.
Positief: Bourdon 8, Viola di Gambe 8, Voix Célèste 8, Roerfluit 4, Gemshoorn 2.
Pedaal : Subbas 16
Manuaal-koppeling, Koppel Pedaal-Hoofdwerk ; winddruk 78 mm wk.
(RH; De Orgelkrant, sept.'06-Cees van der Poel)

Kardinaal bespeelt orgel Arnhem
Kardinaal Simonis heeft op 17 september het gerestaureerde Gradussen-orgel (1890; 1170 pijpen) van de Martinuskerk (parochie De Wijngaard) in Arnhem in gebruik genomen met een bespeling van twintig minuten voorafgaand aan de door hem opgedragen Eucharistieviering. Sinds 1995 heeft de parochie geld ingezameld om de restauratie te bekostigen. De dispositie werd in de loop van de twintigste eeuw enkele malen veranderd. In 1996 voerde de fa. Adema- Schreurs een deelrestauratie uit. In 2004 werd verder gegaan door de toen Adema's Kerkorgelbouw geheten firma. Tijdens de restauratie werd ontdekt dat veel pijpwerk van plaats was veranderd, maar ook werden in enkele dozen pijpen gevonden die vroeger in het orgel hadden gestaan. Besloten is toen de originele dispositie te herstellen. (RH; Kath. Nieuwsblad, 15 sept.'06; Ned. Dagblad 12 en 17 sept.'06)

Eindhoven, Paterskerk, Maarschalkerweerd-orgel
Op zondag 5 november was het inspelingsconcert van het gerestaureerde Maarschalkerweerdorgel (1906) door Paul van der Woude, waarbij ook Nico Slooff, orgelbouwer, een lezing hield over het orgel. Het concert begon met een gespeeld 'Welkom' van Louis Mulder osa en eindigde, na stukken van Mendelssohn, Mathieu Dijker, Schumann en Franck, met de 'Sonata da Chiesa' van Hendrik Andriessen. (RH)

Amsterdam, De Duif, Smits-orgel
Op maandag 25 september is het gerestaureerde Smits-orgel (1862-64/1882) in De Duif (de vml. Sint Willibrord-binnen-de Veste) met een orgelconcert door Ton van Eck weer in gebruik genomen. Ook was er een lezing door Hans Elbertse met klankdemonstraties door Van Eck. Al in 1973 werd dit orgel door toenmalig wethouder Han Lammers op de gemeentelijke 'Orgelnota' gezet, maar de parochiekerk werd op 6 januari 1974 aan de eredienst onttrokken. Een groep teleurgestelde parochianen kraakte de kerk en richtte een stichting tot behoud van De Duif op. In 1995 kwam de kerk in handen van de NV Amsterdams Monumentenfonds. Met Elbertse als hoofdaannemer en Flentrop als onderaannemer (!) werd de restauratie gerealiseerd op basis van de situatie van 1882. Een rijk geïllustreerd boekje vermeldt de geschiedenis: Het boekje is gratis voor Vrienden van Stadsherstel (min. € 25,- per jaar) of te bestellen bij Stadsherstel Amsterdam NV, Amstelveld 10, 1017 JD Amsterdam, 020-5200060, info@stadsherstel.nl. Zie ook www.stadsherstel.nl. (RH; De Orgelvriend, nov.'06)

"Nieuw" orgel voor De Lier
Met een feestelijk programma werd op 12 november in het De Lier een "nieuw" orgel in gebruik genomen. Het instrument werd bespeeld door Aart de Kort en Jeroen de Ridder. Tevens brachten beide parochiekoren o.l.v. resp. Jan Zwaard en Joost de Ridder enkele koorwerken ten gehore. Het instrument wordt door Adema's Kerkorgelbouw in 1962 opgeleverd voor de St.-Josephkerk te Kaatsheuvel. De orgelkas is zodanig ontworpen, dat het roostervenster geheel vrij te zien is.
Toen de parochie van De Lier op zoek was naar een vervangend instrument, kwamen ze uiteindelijk terecht bij de inmiddels gesloten St.-Josephkerk. In 2004 werd het orgel in Kaatsheuvel afgebroken en in De Lier opgeslagen.
In de afgelopen maanden werd het geheel schoongemaakt, opgebouwd en opnieuw geïntoneerd, wederom door
Adema's Kerkorgelbouw uit Hillegom. Het orgel krijgt een plaats vooraan op het balkon. In de dispositie werden geen wijzigingen aangebracht. De (originele) speeltafel heeft een plaats voor in de kerk gekregen.
Dispositie:
Manuaal I (CC - g'''): Praestant 8', Roerfluit 8', Octaaf 4', Dwarsfluit 4', Nasard 2 2/3', Nachthoorn 2', Mixtuur 3-4 st. 2'
Manuaal II ( in zwelkast): Viola di Gamba 8', Holpijp 8', Praestant 4', Fluit douce 4', Octaaf 2', Flagéolet 1', Sexquialter 1-2 sterk, Trompet harmoniek 8'
Pedaal CC-f : Subbas 16', Principaal 8', Gedekt 8', Octaaf 4'
Koppelingen: P+I, P+II, I+II, I+II 16'  (EA).

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDOV Blad Winter 2006