Afdrukken

[1]  Rechtspositiereglement kerkmusici (dirigenten & organisten) in bisdommen van de R.-K. kerkprovincie Nederland herziening februari 2013 van de versie van oktober 2000

[2]  Beleidsnota Kerkmusicus voor de Bisdommen van de R.K. Kerkprovincie in Nederland, oktober 2010