Jos BielenZing hemelhoog! Zingen als voedingsbodem voor geloof. Heel vaak associëren we zingen met het uiten van ons geloof. Maar de andere beweging is ook een realiteit: door te zingen voeden we ons geloof aan de teksten en aan de mensen met wie we samen zingen.
Jos Bielen o. praem. (Norbertijn van de abdij van Averbode en docent Kerkmuziek in Vlaanderen), die de laatste jaren regelmatig in het bisdom Roerond voorbijkomt om met zijn muzikale voordrachten bijzonder te inspireren, neemt de luisteraars, aan de hand van een tiental liederen, mee in dit verhaal. Op dinsdag 12 juni om 19.30 uur (tot 21.30 uur) in de Bisdomgebouwen (Swalmerstraat 100) te Roermond. Vrije gave. Aanmelding is gewenst: sgv@bisdom-roermond.nl.