WILLEM VOGEL – PRIJS door Stichting De VERTAALSLAG.

Op het 9e OECUMENISCH LIEDFESTIVAL, zaterdag 21 april 2018 in de Amersfoortse Bergkerk, zal voor het eerst de WILLEM VOGEL-PRIJS worden uitgereikt. Daarmee wordt een compositie bekroond van een (kerk)musicus op een drietal nieuwe liedteksten van theoloog/dichter Sytze de Vries.

Willem Vogel (1920-2010) was een toonaangevend kerkmusicus. In de protestantse Liedboeken van 1973 en 2013 is zijn muziek volop te vinden. Hij was lange tijd dirigent van de Sweelinck Cantorij en cantor-organist in de Oude Kerk van Amsterdam. Bekend zijn zijn vele evangeliemotetten, ordinaria en liedmelodieën. In deze periode werkte hij van 1986 – 2000 intensief samen met Sytze de Vries, toen de predikant aldaar. Hun gezamenlijke arbeid werd gepubliceerd in vele delen Amsterdamse Katernen, de uitgaven Zingend Geloven en daarna in gezangboeken in Nederland, Vlaanderen en Duitsland.

Om de gedachte aan Vogel levend te houden en in zijn spoor van dienstbaarheid aan de gemeentezang verder te gaan is deze prijs, die zijn naam draagt, in het leven geroepen.
Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van € 1000,= evenals een afbeelding van de aan Vogel gewijde misericorde in de koorbanken van de Oude Kerk.  De winnaars van de tweede en derde plaats ontvangen resp. € 500 en € 250.
De winnende liederen worden op het Liedfestival uitgevoerd, samen met het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken.

De jury bestaat in elk geval uit:
Christiaan Winter, kerkmusicus en opvolger Willem Vogel (voorzitter)
Hugo Vogel, musicus en zoon van Willem Vogel
Erick Versloot, predikant en musicus, voorzitter van de Stichting
en secretariële ondersteuning vanuit de Werkplaats de Vertaalslag.

Deelname: Zoveel mogelijk professionele en goede amateurmusici zullen door de Stichting persoonlijk worden uitgenodigd om aan deze competitie mee te doen. Verdere geïnteresseerden kunnen de liedteksten en de voorwaarden voor deelname opvragen bij: De Vertaalslag, Brink 30, 3998JM Schalkwijk.

De Stichting De VERTAALSLAG wil literair en muzikaal erfgoed vertalen naar een hedendaags idioom, waarbij het samengaan van verschillende artistieke disciplines vooropstaat, en er geen grens is tussen seculier en religieus, ernstig en populair. Daarbij richt de Stichting zich vooral op het werk van theoloog/dichter Sytze de Vries. Jaarlijks wordt een landelijk Oecumenisch Liedfestival georganiseerd, waarop de resultaten van deze arbeid worden gepresenteerd. Zie ook bij www.sytzedevries.com/DeVertaalslag