's-Hertogenbosch - Jeroen Felix, rector cantus van de kathedrale basiliek St. Jan is op zondag 21 januari benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de onderscheiding uit handen van burgemeester Elly Blanksma-van den Heuvel bij gelegenheid van het 25-jarig jubileumconcert van het Helmonds Vocaal Ensemble.
Al 25 jaar geeft Jeroen als dirigent bezielende leiding aan het Helmonds Vocaal Ensemble. Hij weet mensen te verbinden, te inspireren en te raken. Amateurs en professionals, jong en oud, in alle lagen van de maatschappij. Als geen ander weet hij kinderen meer zelfvertrouwen te geven en amateurs naar een hoog niveau te tillen.

Als zesjarige jongen begon hij in de Heilig Hartkerk in Boxtel waar hij later tevens bestuurslid werd. Tijdens zijn studie koordirectie in Utrecht werd hij aangenomen als stadsdirigent in Stadskerk St. Cathrien te Eindhoven. In 1996 werd hij aangesteld als Rector Cantus van de Schola Cantorum van de Kathedrale Basiliek Sint-Jan te 's-Hertogenbosch waar hij tot op heden werkt. Zowel in Eindhoven als in Den Bosch heeft Jeroen succesvolle concertseries voor kerkmuziek geïnitieerd, die veel waardering bij een breed publiek genieten. Van 1990 tot en met 2009 was hij dirigent van het kamerkoor Musica Vocalis uit Uden.

In 2005 ontving Jeroen de Anjer Kinderkoor Zangprijs, een cultuurprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant. Die prijs is hem toegekend voor zijn jarenlange inzet op het terrein van methodisch zangonderricht aan kinderen en de wijze waarop hij daaraan als dirigent van kinderzangkoren in Noord-Brabant vorm en inhoud heeft gegeven.

Jeroen, van harte gefeliciteerd met deze geweldige onderscheiding!
 
Schola Cantorum, St. Jan, Den Bosch; 22 januari 2018