De honoreringsbedragen op uurbasis (bruto) in EUR zijn per 1 januari 2018 met 1,5% verhoogd. De bedragen zijn als volgt vastgesteld:

     Dirigent of organist     Dirigent en organist
   Bev. III  Bev. II  Bev. I    Bev. III  Bev. II Bev. I
Dienstjaren              
1 20,85 24,05 27,00   32,40 37,45 42,55
2 21,35 24,85 28,00   32,50 38,30 43,65
3 21,90 25,70 29,10   34,00 39,20 44,65
4 22,50 26,55 30,15   34,60 40,10 45,80
5 23,00 27,35 31,20   35,15 40,90 46,85
6 23,55 28,10 32,40   35,70 41,70 47,95
7 24,05 28,95 33,40   36,20 42,65 49,00
8 24,55 29,70 34,45   36,70 43,50 50,05
9 25,05 30,45 35,50   37,25 44,30 51,05
10 of meer 25,60 31,20 36,60   37,80 45,10 52,05

In overleg tussen de door de bisschoppen gemandateerde economen met de KDOV en de voormalige KNTV is per 1 januari 2012 voor de kerkmusici met de bevoegdheid I, II en III een honorering afgesproken met een uitloop naar uiteindelijk 10 dienstjaren, op basis van anciënniteit. Voor in 2018 in dienst tredende kerkmusici betekent dit dat zij in trede 1 (Dienstjaar 1) beginnen. Voor kerkmusici die reeds per 1 januari 2012 in dienst waren is trede 10 (Dienstjaar 10 of meer) van toepassing.

  Dirigent of organist Dirigent en organist
Groep A 19,55 29,25
Groep B 13,25 19,55

Groep A en B kennen alleen de reguliere verhoging (geen dienstjaren).