BREDA - Met groot genoegen en dankbaarheid kondigt de Herman Strategier Stichting aan dat het oratorium de “Arnhemsche Psalm” uitgevoerd gaat worden op woensdag 11 april 2018 door Oratoriumvereniging “Wassenaar Vocaliter” o.l.v. dirigent Frank de Groot.
Solisten zullen zijn:  Simone Riksman (sopraan), Robbert Muuse (bariton) en Hans van Hechten (declamator). Het geheel zal begeleid worden door Holland Symfonie Orkest (het vroegere Randstedelijk Begeleidingsorkest).
De Herman Strategier Stichting is bestuur en dirigent van Oratoriumvereniging Wassenaar Vocaliter bijzonder erkentelijk voor dit initiatief. Het werk werd voor het laatst uitgevoerd in het midden van de jaren negentig. De Stichting zal er samen met het koorbestuur alles aan doen om deze uitvoering de nodige publiciteit te geven. Getracht zal worden de publieke omroep voor dit concert te interesseren.

Het concert, waarin na de pauze het Requiem van Mozart zal klinken, zal plaatsvinden in de Goede Herderkerk te Wassenaar. Begin 2018 zullen nadere details bekend gemaakt worden over de mogelijkheden om kaarten te bestellen.
Nu een uitvoerring van dit schitterende werk in het verschiet ligt, wil ik u graag enige achtergrondinformatie geven over de inhoud van dit oratorium.
Op een zeer kritisch moment verzochten gewonde Engelse soldaten om voorlezing van de zeer toepasselijke Psalm 91 (Vulgaat 90). Dit historische verhaal werd voor de Utrechtse dichter Jan Engelman (1900-1972) uitgangspunt bij de beschrijving van de tragische gebeurtenissen rond de Slag om Arnhem in september 1944. Engelman dichtte rond deze psalm de tekst van de Arnhemsche Psalm.
Herman Strategier (1912-1988) zegt daarover: “De tekst van de Arnhemsche Psalm vraagt als het ware om muziek. Iedere componist zou het een voorrecht geacht hebben bij deze tekst noten te schrijven”.

En hij vervolgt: “Een ander groot voordeel van deze tekst is dat de dramatische gebeurtenissen rond de Slag om Arnhem nergens sensationeel in de verkeerde zin geschreven zijn, hetgeen bij een dergelijk onderwerp toch licht gebeuren kan”.
Herman Strategier beschouwde de opdracht die het gemeentebestuur van Arnhem hem verleende om bij gelegenheid van de 10e verjaardag van de bevrijding van de stad een groot werk te componeren als buitengewoon eervol. Strategier was zeer betrokken bij de gebeurtenissen van september 1944; hij werd met zijn gezin, evenals vele anderen, geëvacueerd en moest het werk dat hij aan het opbouwen was achter zich laten.
Strategier heeft het werk altijd als een van zijn beste en meest dierbare werken beschouwd. De tekst van Jan Engelman heeft hem bijzonder geïnspireerd. Maar ook het feit dat hij op nog een andere manier bij de oorlog betrokken was heeft invloed gehad op de geladenheid van het werk; zijn enige broer werd in de oorlog opgepakt en overleed in het licht van de bevrijding in het concentratiekamp Neuengamme.


Het werk bestaat uit drie delen, die telkens door het koor afgesloten worden met vier psalmverzen. Tussen de psalmverzen verhalen de solisten in sobere woorden de gebeurtenissen rond de bevrijding van de stad. De declamator doet dit verhalend, de vocale solisten meest lyrisch, soms dramatisch. Ieder deel heeft, naast het hoofdthema, een eigen motief. Door terug te grijpen op muzikale gegevens uit het eerste deel, krijgt de bouw van het geheel een hecht verband.
Volgens Strategier zou de “Arnhemsche Psalm”, waarbij slechts in de titel en terloops een enkele maal plaatselijke situaties vermeld worden, kunnen dienen als een epos over de ondergang van elke stad, waar ook ter wereld. En daarmee krijgt de Arnhemsche Psalm een universeel karakter dat dienst kan doen bij elke vorm van herdenking en bevrijding.


De première van dit werk vond plaats op 5 mei 1955 in Musis Sacrum te Arnhem. Uitvoerenden waren Greet Koelman (sopraan), Leo Ketelaars (bas), Max Croiset (declamatie), leden van de Arnhemse Ortatorium- en mannenzangverenigingen en Het Gelders Orkest onder leiding van Herman Strategier. De uitvoering werd life uitgezonden via de radio.
Het  bestuur van de Herman Strategier Stichting blijft zich overigens inspannen om een uitvoering van dit oratorium in de nabije toekomst ook in Arnhem te realiseren. Daarvoor is nog veel overleg ter plaatse nodig. Het  bestuur richt zich daarbij op 2020, het jaar waarin de 75e herdenking van de bevrijding zal plaatsvinden. Dan zal het ook 65 jaar geleden zijn dat het werk in Arnhem klonk.