HAARLEM - Op zaterdag 25 november vierde de Katholieke Dirigenten- en Organistenvereniging (KDOV) haar eeuwfeest in de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo te Haarlem. Vele leden waren hierbij aanwezig om tijdens de jaarvergadering een hart onder de riem gestoken te krijgen. Foto's.

Ledenvergadering

Geestelijk adviseur Eric Fennis vroeg in het openingsgebed aan God om zegen over de leden om "de lofzang gaande te kunnen houden".  Voorzitter Dr. Ton van Eck memoreerde dat de vereniging zich al honderd jaar "in positieve samenhang met de parochie" sterk maakt voor het geestelijke en materiële welzijn van de kerkmusici, die werkzaam zijn in de R.-K. Kerk van Nederland. En scheidend secretaris (na 17 jaar) Gemma Coebergh voelde zich gesterkt door recente uitspraken van paus Franciscus, uitgesproken bij gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van kerkelijke instructie Musicam Sacram, om "optimistisch en bevlogen te blijven" in het streven naar de ware kerkmuziek. Het bestuur is in gesprek met twee potentiële nieuwe bestuursleden. Ton Klos bood de aanwezigen "geheel in de geest van Jan Valkestijn' gratis twee boeken van Valkestijns hand aan.

Pontificale Eucharistieviering

In de H. Mis uit dankbaarheid, opgedragen door Mgr. Dr. J.H.H. van den Hende, bisschop van Rotterdam en bisschop-referent voor de kerkmuziek, dankte hij in zijn homilie de overleden en huidige leden voor hun inzet met "grote professionele deskundigheid gepaard aan diep geloof" in combinatie met "dienstbaarheid aan de eredienst van God". In navolging van Vaticanum II probeert de huidige KDOV dicht bij de liturgie te blijven, deze te verdiepen "met prachtige klanken en schoonheid", om hen zo "door de kerkmuziek betrokken te laten worden op de Heer". Van den Hende benadrukte het belang om ook nu nog "trouw te blijven aan datgene waartoe kerkmuziek dient en je talent daarvoor in te zetten".

Topprestaties Bavocantorij en organisten

Tijdens de Mis zong de Bavocantorij o.l.v. Rens Tienstra MMus met Ton van Eck achter het orgel. De vaste misdelen waren uit de Mass in honor of the Holy Ghost van Herman Strategier. De pre-, inter- en postludia werden gespeeld door de organistes Gonny van der Maten, Naoko Shimizu en Véronique van den Engh, die ook in het middagconcert van zich lieten horen.

Bijzonder aandacht in zowel de H. Mis als het concert was er voor de wereldpremière van de compositieopdracht voor dit jubileum Lauda anima mea van Ad Wammes; goed te zingen door een enigszins ervaren gewoon gemengd parochiekoor. Een aanwinst vanuit de KDOV voor geheel R.K. Nederland. Mooie gedragen muziek, die duidelijk geïnspireerd is op het gregoriaans en toch hedendaags!

Eerste exemplaar jubileumboek overhandigd

Voorafgaand aan het feestelijke concert werd het eerste exemplaar van het boek over honderd jaar KDOV overhandigd aan Mgr. Van den Hende. De auteur Dr. P.T. van Langen, haar opa was nog lid van het KDOV, werd door voorzitter Ton van Eck heel hartelijk bedankt voor het uitgebreide onderzoek dat leidde tot het boek Verheffing en schoonheid (uitg. Verloren). In die titel staat volgens van Eck zeer goed de statutaire doelstelling verwoord. Alle aanwezige leden kregen jubileumboek en -compositie gratis aangeboden.

De gehele dag stonden composities van 'groten der Nederlandse R.K. kerkmuziek' centraal: Hendrik Andriessen, Jan Valkestijn, Herman Strategier, Paul Houdijk, Jos van Amelsvoort, Louis Toebosch en Albert de Klerk. Tijdens het concert traden de koren van het Muziekinstituut St.-Bavo te Haarlem o.l.v. Sanne Nieuwenhuijsen en Rens Tienstra op. Bijna 'griezelig zuiver', zoals kerkmuziek hoort te klinken, volledig overeenkomstig de Concilieoproep een kathedraal koor te hebben met een voorbeeldfunctie.

De weliswaar krimpende en vergrijzende vereniging kan terugzien op een feestelijke dag en de voorgaande honderd jaar, maar gezien de opkomst ook op een positieve toekomst. Om met de woorden van Mgr. Van den Hende te spreken: "De KDOV is niet toe aan de zwanenzang".

Ruud Hoogenboom    (foto's gemaakt door Wim Koopman)