HAARLEM - Op zaterdag 25 november a.s. viert de Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging het heuglijke feit dat zij honderd jaar bestaat.
Gedurende een eeuw heeft zij zich sterk gemaakt voor het geestelijke en materiële welzijn van de kerkmusici die werkzaam zijn in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.
Dit is een goede reden om feest te vieren!
Het eeuwfeest wordt gevierd in en rond de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo, Leidsevaart 146, 2014 HE Haarlem.  Routebeschrijving naar de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo


Programma:

10.00 – 10.30 u Ontvangst van de leden met koffie.
10.30 – 11.30 u Jaarvergadering KDOV (besloten).
11.30 – 12.00 u Ontvangst van de overige gasten.
12.00 – 13.20 u Pontificale Eucharistieviering met als hoofdcelebrant Mgr. Dr. J. van den Hende en met zang door de Bavocantorij o.l.v. Rens Tienstra.
13.20 – 14.45 u Lunch in het Bisschopshuis naast de kerk.
14.00 u Mogelijkheid tot rondleiding en bezoek aan het KathedraalMuseum, toegang vanuit de kerk.
15.00 u Aanbieding van het eerste exemplaar van het jubileumboek geschreven door Dr. P.T. (Petra) van Langen.
KDOV-leden en sponsoren kunnen dit boek die dag in ontvangst nemen.
15.10 – 16.10 u Concert m.m.v. het Kathedrale Koor St. Bavo o.l.v. Sanne Nieuwenhuijsen en Rens Tienstra met korte orgelintermezzi door verschillende organisten. Naast werken van Nederlandse componisten die lid waren van de KDOV zoals Hendrik Andriessen, Albert de Klerk, Louis Toebosch, Bernard Bartelink, Jan Valkestijn vindt tijdens dit concert de première plaats van een door Ad Wammes in opdracht van de KDOV gecomponeerd motet voor koor en orgel.
KDOV-leden kunnen de partituur daarvan die dag in ontvangst nemen.
Op het programma staat in elk geval het ordinarium en proprium van de Missa Christus Rex van Hendrik Andriessen.
16.10 – 17.30 u Feestelijke receptie.


Persbericht jubileum 100 jaar KDOV