ROERMOND - Als onderdeel van de Limburgse Koordagen 2017 vindt op zondag 8 oktober in Roermond de Dag van de Kerkmuziek plaats. Er is een open repetitie uit de nieuwe studiemap ‘Jubelt voor God’ met o.a. psalmen van Ad Voesten en een workshop gregoriaans. Verder is er een selectie van het orgelwerken uit het archief van Jan Seevens, organist-componist uit Heerlen, als studiemap door de SGV gepubliceerd. Deze werken komen aan de orde op de workshop orgel. Ook staat er een masterclass orgel door Jean-Pierre Steijvers op het programma, aan de hand van door de deelnemers zelf meegebrachte orgelliteratuur.

De dag zal worden afgesloten met een vesperdienst in de kathedraal. Alle kerkkoren gaan op deze dag bisschop mgr. F. Wiertz, hun eregast, zingend uitzwaaien met een mooi lied dat voor deze gelegenheid is geschreven.