No events found.

RIJSWIJK - Op zaterdag 25 maart a.s. is er van 09.30-15.00 uur in de Kerk van de HH. Benedictus en Bernadette,  Winston Churchilllaan 372 te Rijswijk een scratchdag voor gemengde koren.

Jubelt voor God!

Er worden nieuwe meerstemmige gezangen voor de paastijd ingestuurd, gecomponeerd door Jaco van Leeuwen, met medewerking van de Kathedrale HH. Laurentius en Elisabeth Cantorij onder leiding van Marc Schaap en organist Aart de Kort. De scratchdag wordt afgesloten met een kort concert door de Kathedrale Cantorij.   De scratchdag wordt georganiseerd door de Diocesane Instelling St.-Gregorius van het bisdom Rotterdam. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.   Aanmelding: secretaris.disg@bisdomrotterdam.nl   Onder vermelding van  uw naam, adres en woonplaats en het aantal deelnemers per stemsoort (sopraan, alt, tenor en bas).   Na aanmelding ontvangt u digitaal alle partituren, zodat u een en ander vooraf kunt voorbereiden, alsmede het programma van de scratchdag.

https://www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten/bisdom-rotterdam-activiteiten/scrachdag-koren-voor-paastijd