HAARLEM - In dit Andriessen/De Klerk-jaar 2017 zal aan de muziek van Hendrik Andriessen (125 jaar geleden geboren) en Albert de Klerk (100 jaar geleden geboren) veel aandacht worden besteed. De Andriessen/De Klerk Stichting te Haarlem geeft op de website (www.andriessendeklerkstichting.nl) een uitgebreid overzicht van alle festiviteiten die in september en oktober zullen plaatsvinden.
 
Nieuwe uitgaven 
Reeds eerder maakte ik u attent op nieuwe uitgaven. Ook nu kan ik weer enkele nieuwe publicaties melden.
Bij Boeijenga verschenen deze week de Tien Orgelwerken (1944/45) van Albert de Klerk. Hoewel er veel vraag naar was is de bundel na de eerste druk van 1946 nooit meer herdrukt, zodat de geheel nieuwe uitgave van deze aantrekkelijke werken in een behoefte zal voorzien. Hiermee is nu tegelijk het volledige orgeloeuvre van De Klerk beschikbaar.
(Boeijenga publiceerde deze week eveneens de bundel Thirty short Inventions van Herman Strategier, in 1962 in Amerika uitgegeven maar al vele jaren uitverkocht, en in Nederland weinig bekend geworden. De muziek is fraai en uitermate geschikt voor beginnende orgelstudenten.)

Donemus publiceerde in december j.l. de nog niet eerder uitgegeven Vier Sonatinen (1929) voor viool en piano van Hendrik Andriessen. Het betreft vier eendelige composities die als één geheel kunnen worden uitgevoerd. Andriessen zelf trad bij uitvoeringen van deze fijnzinnige werkjes regelmatig op als begeleider.   
(In dezelfde maand gaf Donemus de Vier Revius-liederen uit van Jurriaan Andriessen. Deze liederen op teksten van Jacob Revius zijn oorspronkelijk voor mezzo-sopraan en harp, maar de componist geeft uitdrukkelijk aan dat de begeleiding ook kan worden gespeeld op piano, clavecimbel of orgel. Juist door de eenvoud van de muziek is de zeggingskracht optimaal.)
 
Bij Donemus is voor dit jaar een reeks nieuwe Andriessen-uitgaven in voorbereiding. Behalve om een aantal kamermuziekwerken gaat het vooral om liederen op Franse, Duitse en Italiaanse teksten, waarvan Andriessen de meeste componeerde tussen 1913 en 1923.  
Bij Ascolta is de uitgave van ongeveer 25 werken in voorbereiding: Latijnse missen en motetten voor verschillende bezettingen, sololiederen met orgelbegeleiding, alsmede enkele eenvoudige stukjes voor viool en piano of cello en piano.
Op enkele uitzonderingen na werd geen van deze composities ooit eerder gepubliceerd.
 
Artikelen 
In 2017 zal in kranten en tijdschriften uitgebreid aandacht aan beide componisten worden besteed.
Al eerder berichtte ik over vier artikelen, die in de eerstvolgende nummers van ‘Het Orgel’ zullen verschijnen. Het eerste artikel over de ontstaansgeschiedenis van Andriessens Fête-Dieu staat inmiddels in het maartnummer. Later in het jaar komen Choral I en Choral II (in mei) en Choral III en Choral IV (in juli) van Hendrik Andriessen, en de Tres Meditationes Sacrae (in september) van Albert de Klerk aan de orde. De artikelen gaan uitgebreid in op de achtergronden van genoemde werken en tonen muziekvoorbeelden uit nooit gepubliceerde oudere versies.
In ‘De Orgelvriend’ zal in het juli/augustus-nummer een artikel te lezen zijn over het orgeloeuvre van Albert de Klerk met daarin vooral aandacht voor de nieuwe uitgave van de Tien Orgelwerken.   
 
Ten slotte verzoek ik iedereen mijn mail door te sturen aan organisten in de eigen omgeving, zodat de nieuwe uitgaven zo snel mogelijk bekend worden.
Met vriendelijke groet,
Lourens Stuifbergen