ROME - Paus Franciscus heeft aangemoedigd tot een vernieuwing van de sacrale muziek en het koesteren van het rijke erfgoed van de gewijde muziek. Sacrale muziek moet gelovigen aanzetten tot een volledige deelname aan het mysterie van de liturgie.

Paus Franciscus pleit voor de vernieuwing van de sacrale muziek om op die manier weerwerk te bieden aan de middelmatigheid, kunstmatigheid en banaliteit die na het Tweede Vaticaanse Concilie in de liturgische muziek is geslopen. Aanleiding was een internationale conferentie van de Pauselijke Raad voor Cultuur over gewijde muziek naar aanleiding van de 50ste verjaardag van het conciliedocument Musicam sacram, over de muziek in de heilige liturgie. De paus erkende dat de moderniteit en de invoering van de volkstaal heel wat moeilijkheden hebben veroorzaakt in de liturgie, vaak ten koste van de schoonheid en intensiteit van de liturgische viering.

De Kerk heeft een dubbele taak: zij moet het rijke erfgoed van de gewijde muziek uit het verleden bevorderen en tegelijk ook de sacrale muziek laten doordringen van de huidige artistieke talen en zo aansporen tot een volledige deelname aan het mysterie dat wordt gevierd. Sacrale muziek moet het woord van God belichamen en het hart van onze tijdgenoten doen trillen.

Franciscus spoorde componisten, dirigenten, muzikanten, koorzangers en liturgische animatoren aan om bij te dragen tot de vernieuwing van de gewijde muziek en de liturgische gezangen om op die manierr de kwaliteit van de sacrale muziek te verbeteren. Dat vereist ook de bevordering van de muziekopvoeding en een dialoog met de huidige muzikale stromingen.

Bron: I.Media/Radio Vaticana (Duitstalig); kerknet.be; gepubliceerd op maandag 6 maart 2017 - 12:05