affiche jubileumconcert Jos Laus 20190525 page 0

ZUTPHEN - Nederland heeft een wereldprimeur. Nooit eerder werden alle 18 missen van Mozart gezongen in één weekend en op één locatie. Deze week gaat het gebeuren in Zutphen. Van 23 tot en met 26 mei worden in de Walburgiskerk álle missen van Mozart gezongen.
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) was een uitzonderlijk begaafd componist die in zijn leven onder meer 18 missen schreef, waaronder het wereldberoemde Requiem. Deze missen zijn inmiddels door duizenden koren over de hele wereld gezongen. En nog steeds zijn ze overal te horen. Maar nog nooit waren ze allemaal in één weekeinde en op één locatie te beluisteren. Tot nu.

NGF 2019 - WERK IN UITVOERING- 14 t/m 16 juni 2019 ‘s-Hertogenbosch

Gregoriaans moet klinken, maar hoe? Het Nederlands Gregoriaans Festival zal van 14 tot en met 16 juni op een aantal prachtige lokaties in de Bossche binnenstad een veelkleurige staalkaart bieden van de vele uitvoeringspraktijken van het gregoriaans. Op die manier krijgt iedereen de gelegenheid om kennis te nemen van de veelzijdigheid van dit oeroude en toch zo actuele repertoire. Te horen zijn onder meer het gerenommeerde Franse ensemble Organum, het Nederlandse ensemble Wishful Singing, en veel, heel veel jeugd. Want als we het gregoriaans levend én levendig willen houden is het zaak veel jongeren in aanraking te laten komen met deze ‘tradition vivante’. De St. Jan zal als klinkende Bossche kathedraal een indrukwekkend podium zijn voor vele gregoriaanse ensembles die Nederland rijk is. Jongeren uit koorscholen en middelbare scholen uit de regio worden ingewijd in het gregoriaans door de zangeressen van Wishful Singing. En zo wordt het een jeugdig festival, waarin jong en oud elkaar ontmoeten, elkaar beluisteren en van elkaar leren.
En om te laten horen hóe levend dit repertoire vandaag de dag nog is, gaf het festival de Nederlandse componist Gerard Beljon de opdracht een vervolg te schrijven op een compositie die hij eerder voor het festival schreef op basis van een tekst van een middeleeuws gezang, het Planctus cygni. Hierin komen oude en nieuwe muziek, oosterse en westerse muziek samen. De première zal plaatsvinden tijdens het openingsconcert van het festival in de Grote Kerk op 14 juni en wordt uitgevoerd door Collegium Vocale Eindhoven met westerse én niet-westerse solisten.
Kijk voor het volledige programma op www.gregoriaansfestival.nl

Informatie: 06-12337956 / info@gregoriaansfestival.nl

ROTTERDAM - Stichting ‘Venster op muziek in de Lambertus’ bestaat 10 jaar en dat wordt in 2018-2019 groots gevierd. Met het concert ‘Himmelwärts’ op 21 mei a.s. om 20:00 uur presenteren Jenny Haisma, sopraan, en Eric Koevoets, orgel, de jubileum-CD met dezelfde titel in de H. Lambertuskerk, Oostzeedijk-Beneden 1-3 te Rotterdam Kralingen. Centraal staan de hemelse Wesendonck-lieder van Richard Wagner. Daar omheen zijn solo-orgelwerken te horen van Carl Ph.E. Bach, Dupré en Reger, gespeeld op het Maarschalkerweerdorgel, één van de meest poëtische orgels in Nederland.
‘Ja, es stieg auch mir ein Engel nieder, und auf leuchtendem Gefieder führt er, ferne jedem Schmerz, meinen Geist nun himmelwärts!’
Dit is de laatste strofe van het lied ‘Der Engel’ van de ‘Wesendonck-Lieder’ van Richard Wagner, dat tijdens het concert te horen is én op de CD Himmelwärts is te beluisteren. Het laatste woord, himmelwärts, vat de intenties samen van de composities van de CD. Elk opgenomen stuk kent een zoektocht dan wel een strijd om tot verlossing of vereniging met een hoger doel te komen. Naast werken van Wagner staan er de indringende Variationen über ‘Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen’ van Franz Liszt en de Toccata sur un Choral van Charles Tournemire op deze CD. Ook het concert kent deze zelfde sfeer. De CD wordt uitgebracht door Tulip Records en is mede tot stand gekomen door subsidie van de Erasmusstichting.
Concert en CD-presentatie ‘Himmelwärts’

www.venster-op-muziek-lambertus.com

WERKHOVEN - Op 1 februari a.s. is het 40 jaar geleden dat René Verwer de vaste koorleider/organist werd van wat destijds nog de parochie van OLV ten Hemelopneming in Werkhoven heette.
Hij had net zijn orgelstudie bij Albert de Klerk aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam afgerond, en behaalde in 1986 nog zijn doctoraal in de muziekwetenschappen in Utrecht. In 2008 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ‘Cavaillé-Coll en Nederland’. René is als kerkmusicus ook verbonden aan de basiliek in IJsselstein en heeft een eigen lespraktijk. Daarnaast schreef hij artikelen voor onder andere Het Orgel, Orgel en Eredienst, De orgelvriend en Mens. Hij is als recensent verbonden aan het klassieke tijdschrift Luister en als redacteur aan de Koninklijke Vereniging voor Organisten. Voor zijn verdiensten op het terrein van de Franse orgelcultuur ontving hij in 1999 de zilveren medaille van de Société Academique d’Éducation et d’Éncouragement d’Arts, Lettres et Sciences. In 2010 werd hij bevorderd tot ‘vermeil’ (verguld zilver).
Het moge duidelijk zijn dat de RK-kerk in Werkhoven, en het St. Caeciliakoor dat later dit jaar zelf 50 jaar bestaat, zich gelukkig mag prijzen met deze kerkmusicus van formaat.
U bent van harte uitgenodigd voor de feestelijke eucharistieviering op 3 februari a.s. om 9.30 uur in bovengenoemde kerk aan de Herenstraat 9 te Werkhoven. Aansluitend is er een receptie en kunt u de robijnen jubilaris persoonlijk de hand te schudden.
Bron: Bunniks Nieuws; 19-01-2019

Jos Laus 2017PARIJS - In 2019 is organist en dirigent Jos Laus door de Franse Société Académique d'Education et d' Encouragement Arts-Sciences-Lettres te Parijs onderscheiden met de vergulde medaille (Médaille de Vermeil) voor zijn verdiensten voor de Franse muziek en cultuur. De kandidaat ontvangt voor het eerst deze onderscheiding.

De onderscheiding wordt zaterdag 22 juni a.s. tijdens een officiële en feestelijke bijeenkomst te Parijs uitgereikt.

In Nederland zal de officiële uitreiking plaats vinden op een nog nader te vermelden datum. Deze uitreiking zal omlijst worden door een feestelijk concert en receptie.

Susanna Veerman
gedelegeerde van de Société Académique (ASL) in Nederland

Per 1 januari 2019 is het rechtspositiereglement voor kerkmusici gewijzigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor het vaststellen van het aantal arbeidsuren van de kerkmusici op wie deze rechtspositieregeling van toepassing is. Voor het berekenen van het aantal arbeidsuren wordt de duur van een zondagse eucharistieviering per 1 januari 2019 gesteld op één uur en een kwartier (75 min.). Tot 1 januari 2019 was dit één uur (60 min.). 
 
De honorering per uur wordt vastgesteld naar bevoegdheid en naar uitoefening van de gecombineerde dan wel enkelvoudige functie. In de genoemde uurbedragen is de voorbereidingstijd inbegrepen. De honoreringsbedragen op [dienst]uurbasis zijn per 1 januari 2019 met 1,8 % [2018: 1,5% verhoogd (afgerond op € 0,05) en als volgt vastgesteld:

     Dirigent of organist     Dirigent en organist
   Bev. III  Bev. II  Bev. I    Bev. III  Bev. II Bev. I
Dienstjaren              
1 21,25 24,50 27,50   33,00 38,10 43,30
2 21,75 25,30 28,50   33,10 39,00 44,45
3 22,30 26,15 29,60   34,60 39,90 45,45
4 22,90 27,05 30,70   35,20 40,80 46,60
5 23,40 27,85 31,75   35,80 41,65 47,70
6 23,95 28,60 33,00   36,35 42,45 48,80
7 24,50 29,45 34,00   36,85 43,40 49,90
8 25,00 30,25 35,05   37,35 44,30 50,95
9 25,50 31,00 36,15   37,90 45,10 51,95
10 of meer 26,05 31,75 37,25   38,50 45,90 53,00

Bovenstaande honorering wordt afgeleid van een basistarief per uur voor drie categorieën van vakbekwaamheid (zoals genoemd in de Beleidsnota voor Kerkmusici). 
 
Niveau I: voor deze functie dient de dirigent en/of organist in het bezit te zijn van hetzij het diploma Kerkmuziek afgegeven door de Stichting Nederlands Instituut voor Kerkmuziek, hoofdvak(ken) koor-directie en/of orgel, hetzij het diploma Uitvoerend Musicus Koordirectie en/of Uitvoerend Musicus Orgel van een Nederlands conservatorium of daarmee gelijk te stellen instelling, tezamen met het Praktijkdiploma Kerkmuziek, koordirectie c.q het Praktijkdiploma Kerkmuziek, orgel. 
 
Niveau II: voor deze functie dient de dirigent en/of organist in het bezit te zijn van een Praktijkdiploma Kerkmuziek, koordirectie en/of orgel. 
 
Niveau III: voor deze functie dient de dirigent en/of organist in het bezit te zijn van een bevoegdheidsverklaring, afgegeven door de Commissie Bevoegdheidsverklaringen voor de Kerkmuziek (KDOV), bedoeld in de Interdiocesane regeling voor de kerkmuziek, na een door de kandidaat afgelegd examen, met aantekening voor dirigent en/of organist.
De salariëring van de kerkmusicus, die niet valt onder de hiervoor genoemde bevoegdheid categorieën, maar die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met het bestuur, luidt in 2019 als volgt:

  Dirigent of organist Dirigent en organist
Groep A 19,90 29,80
Groep B 13,50 19,90

De indeling in groep A of groep B wordt overgelaten aan het overleg tussen bestuur en de kerkmusicus. Voor deze categorie van personen is het Rechtspositiereglement niet van toepassing. 
 
Pensioenregeling
Ter zake van kerkmusici in loondienst en voor zover vallend onder het Rechtspositiereglement kerk-musici [dirigenten & organisten] in bisdommen van de R.-K. Kerkprovincie Nederland, dient te worden opgemerkt dat in verband met de wijzigingen in de pensioenwet per 1 januari 2014 een nieuwe regeling is getroffen voor de pensioenen van kerkmusici. Voor kerkmusici die een dienstverband hebben met parochies (dus niet voor freelancers) geldt dat zij verplicht moeten worden opgenomen in de speciale pensioenregeling voor kerkmusici, welke is ondergebracht bij Centraal Beheer/Achmea. De reden voor deze verplichting is dat het hier gaat om een collectieve verzekering vanuit de RK Kerkprovincie, die voor deze regeling wordt beschouwd als één werkgever. In de andere pensioenregelingen die vaak voorkomen bij parochies (de regelingen van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en het Pensioenfonds Nederlandse Bisdommen) zijn kerkmusici ook nadrukkelijk uitgezonderd als verzekerden en horen daar dus ook niet te worden ondergebracht. De administratie van de pensioenregeling voor kerkmusici (alsmede de facturering van de premie) is ondergebracht bij de heer E. Moons van het administratiekantoor EdCoMo B.V. (bereikbaar via telefoonnummer 035-6461215 of per mail e.moons@edcomo.nl).

 

EDE - De NSGV Utrecht organiseert in navolging van de Impulsdag van 16 maart 2019 een vervolg op zaterdag 29 juni a.s. wederom in de Antoniuskerk in Ede. De dag is bestemd voor dirigenten, organisten en koorbestuurders. Onder leiding van een dagvoorzitter zal opnieuw gesproken worden over de bezuinigingen op koren en kerkmuziek die in veel parochies binnen ons bisdom plaatsvinden. Aan de hand van een NSGV-brochure zullen we ervaringen uitwisselen en toewerken naar een aantal criteria waarmee de communicatie kan worden aangegaan met parochiebesturen. Ook diegenen die op 16 maart niet aanwezig waren worden uitgenodigd deel te nemen. De dag begint om 10.00 uur met ontvangst en zal vanaf 10.30 uur duren tot circa 14.00 uur. De kosten voor koffie/thee bedragen € 1, -; de lunch dient u zelf te regelen. Het adres van de Antoniuskerk is Stationsweg 112, 6711 PZ, Ede. De kerk ligt ± 200 meter van station Ede-Wageningen. Rondom de kerk is ruime parkeergelegenheid voorhanden. Informatie en aanmelding: nsgvutrecht@gmail.com

Het bestuur van de St. Franciscus Xaveriuskerk (‘De Krijtberg’), Singel 448 te Amsterdam roept in verband met het vertrek per 1 april 2019 van de huidige functionaris sollicitanten op voor de functie van

dirigent/organist van de gregoriaanse Schola cantorum

Taakomschrijving: 
Het leiden van de gregoriaanse Schola cantorum tijdens de wekelijkse Latijnse liturgische vieringen en repetities. Het gregoriaans wordt gezongen naar de semiologische inzichten volgens Solesmes. 
- Het op het orgel begeleiden van de gregoriaanse volkszang tijdens de liturgische vieringen.
-

Het zingen van de gregoriaanse solistische gezangen zoals de Graduale- of Tractusverzen, de Chronista-partij in de gregoriaanse passie, enz.

•  De kandidaat dient affiniteit te bezitten met de Latijnse liturgie en in het bezit te zijn van de vereiste diploma’s c.q. bevoegdheden.
•  De Latijnse Hoogmis is op zondagmorgen om 11.00 uur. De wekelijkse repetitie is op maandagavond van 19.30-21.00 uur. In overleg met de leden van de schola is een andere repetitieavond niet bij voorbaat uitgesloten.  
De Schola cantorum bestaat uit 7 mannen in de leeftijd van 35 tot 75 jaar.
In de Krijtberg staat een groot 2-klaviers Adema-orgel uit 1907, dat in 1985 gerestaureerd is en sindsdien bij de firma Adema in onderhoud is.
 
De honorering is volgens de richtlijnen van het Nederlandse episcopaat.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de huidige functionaris Lourens Stuifbergen, mobiel 06 14385995 of via email lbhmstuifbergen@gmail.com
Sollicitaties richten naar rector B. Frie SJ, rector@krijtberg.nl

PIJNACKER - Op 26 mei 2019 te 15.00 uur vindt er een bespeling plaats van het recent gerestaureerde P.J. Adema-orgel in de Joannes de Dooperkerk, Oostlaan 38, te Pijnacker. Het orgel is gerestaureerd door Adema's Kerkorgelbouw b.v. uit Hillegom. Het concert wordt verzorgd door adviseur Ton van Eck en de vaste bespelers Ed van Aken en Gerard Bart. Orgelbouwer Ronald van Baekel zal een toelichting geven op de restauratie. Het geheel is gratis toegankelijk. Na afloop wordt er koffie en thee geschonken.

UTRECHT - Op 10 februari 2019 opent het Kathedrale Koor Utrecht het Jubileumjaar 150 jaar Kathedrale koormuziek met een Openingsconcert, aanvang 15.30 uur, in de St Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat te Utrecht.
Op het programma staan werken van Bernstein (Chichester Psalms), van vier Kathedrale componisten (Andriessen, Strategier, van Belle en Beemster) en Schubert. Uitvoerenden zijn het Kathedrale koor Utrecht olv Gerard Beemster, dirigent en het Cugnonconsort olv Chris Duindam, m.m.v Wouter van Belle, orgel en vier solisten “uit eigen kweek”. Aanmelden via bijgaande link. https://goo.gl/forms/ydfQyZ41T3wDRML53

HAARLEM - Lourens Stuijfbergen meldt het volgende met betrekking tot de componisten Hendrik Andriessen, Albert de Klerk en andere Haarlemse componisten Jan Mul (1911-1971) en Jacob Bijster (1902-1958), van wie niet eerder uitgegeven koor- en orgelmuziek verscheen.

  1. In de vijftien door Donemus uitgegeven orkestwerken van Hendrik Andriessen zijn helaas drukfouten blijven staan, enerzijds het gevolg van slordigheden van de kopiist of corrector, anderzijds van een enkele onachtzaamheid door de componist. Intussen zijn zeven werken gecorrigeerd en voorzien van een informatief voorwoord. Het gaat om Symfonie I (1930), Symfonie II (1937), Symfonie III (1946) en Symfonie IV (1954), de Ballet-Suite (1947), de Symfonische Etude (1952) en de Canzone (1971); van het Ricercare (1949) verscheen twee jaar geleden een geheel nieuwe partituur. De resterende orkestwerken worden de komende maanden doorgenomen.

BLANKENBERGE (BE) - Op het 63ste Liturgisch congres bogen 260 zangleiders, organisten, voorgangers en geëngageerden zich over de plaats van zang en muziek in de liturgie.
Liturgische muziek is er niet om ‘uitgevoerd’ te worden, strikt zoals een partituur gelezen wordt, maar om te zingen in de volle betekenis van het woord, met heel ons hart voor de Heer. Doorheen het congres werd het belang duidelijk van de geestelijke en liturgische vorming voor muzikale actoren in de liturgie omtrent de functie van de liturgische muziek, naast de muzikale vorming. De constitutie Sacrosanctum Concilium (1963) en de instructie Musicam Sacram (1967) vormden hierbij de leidraad voor de sprekers.