UTRECHT - Vanwege hun grote verdiensten voor de Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging in het bijzonder en voor de kerkmuziek in de rooms-katholieke kerken in ons land in het algemeen hebben bestuur en leden van de KDOV met algemene stemmen besloten om de volgende leden m.i.v. 13 oktober 2018 te benoemen tot erelid:

 

Mr. Drs. P.A.P. (Paul) Houdijk te Houten, oud-voorzitter en juridisch adviseur
Mgr. Dr. A.M.W.J. (Fons) Kurris te Maastricht, oud-geestelijk adviseur
Mevrouw G.M.L. (Gemma) Coebergh te Haarlem, oud-secretaris.

 

Paul Houdijk was jarenlang voorzitter van de KDOV en heeft daarnaast en daarna de vereniging bijgestaan met juridische adviezen. Daarnaast initieerde hij als eerste een studie naar de orgelmaker Michael Maarschalkerweerd. 

Fons Kurris heeft zich niet alleen als geestelijk adviseur van KDOV ingezet voor de vereniging, maar tevens, door zijn docentschap aan het Conservatorium van Maastricht, een grote bijdrage geleverd aan de r.-k. kerkmuziek.

Gemma Coebergh was 17 jaar met grote inzet secretaris van de vereniging, waarvan de laatste jaren onder voor haar zware persoonlijke omstandigheden. Daarnaast heeft zij als opvolgster van Albert de Klerk als organist van de St.-Josephkerk te Haarlem de hoogwaardige liturgisch muzikale orgeltraditie van die kerk voortgezet en bovendien het initiatief genomen tot de restauratie van het Adema-orgel dat thans weer in zijn oude glorie kan klinken.

Door omstandigheden kon alleen Paul Houdijk aanwezig zijn op de jaarvergadering van 13 oktober jl. tijdens welke de toegekende erelidmaatschappen werden bekend gemaakt.
De twee andere ereleden zijn door de voorzitter van de KDOV mondeling en schriftelijk op de hoogte gesteld van hun benoeming tot erelid.

Persbericht van het bestuur van de KDOV; 13 oktober 2018

UTRECHT - De jaarvergadering van de KDOV zal dit jaar worden gehouden op zaterdag 13 oktober in en rond de - met sluiting bedreigde - St. Catharinakathedraal in Utrecht.

10.30 - 11.00 u  Ontvangst en koffie
11.00 - 12.30 u  Jaarvergadering: Locatie Utrecht van de Tilburg School of Catholic Theology, Nieuwegracht 61 en 65, Utrecht.
12.30 - 13.30 u   Lunch
13.30 - 14.30 u  Concert door Wouter van Belle en Paul Houdijk op de orgels van de St.-Catharinakathedraal.
14.30 u   Sluiting

DEN BOSCH - In de serie ‘zaterdagmiddagconcerten in de Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch’ speelt op zaterdag 15 augustus om 16.00 uur Bert Becht (1945), als organist actief in de regio rond Berlicum.

Naast en na zijn studies economie, marketing en de masteropleiding bedrijfskunde, studeerde hij piano, orgel en koordirectie aan de muziekscholen van Bergen op Zoom, Roosendaal en Breda. Docenten waren o.a. Rie Kool, Antoon Maessen, Flip Veldmans, Jan van de Wouw, Henk Donker en Cees van Helvoirt. Met name voor de koorbegeleiding en improvisatie volgde hij jarenlang privélessen harmonieleer en contrapunt. In 1981 behaalde Bert zijn bevoegdheid als kerkmusicus.                  

Zijn maatschappelijke loopbaan in management- en directiefuncties brachten hem en zijn gezin naar de regio ’s-Hertogenbosch. Hij was o.a. algemeen directeur van grafische bedrijven.
Bert speelt onder andere in de kapel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, in de kerken van Den Dungen en Schijndel en in de Oude Kerk in Helvoirt.

Programma:
1. Prélude Liturgique   Paul Houdijk (*1952)   (opgetekend door Jan Verhoeven)
2. Andante in D    Felix Mendelssohn-Batholdy (1809-1847)
3. Magnificat (1e vers)   Félix Alexandre Guilmant (1837-1911)
4. Ach Gott und Herr   Johann Gottfried Walther  (1684-1748)
5. Nachspiel    Justin Heinrich Knecht (1752-1817)

3 augustus 2015

HOUTEN - Op zaterdag 6 oktober 2018 van 11.30-17.00u organiseert de NSGV in het Aartsbisdom een Lieddag in de Kerk O.L.V.Ten Hemelopneming te Houten. Een samenwerking van Koor Cantilene in Houten, Tom Löwenthal en de NSGV, heeft ertoe geleid dat er een nieuwe Nederlandstalige Mis is geschreven voor kerkkoren, met daarin diverse gewenste gezangen! Deze mis zal op deze lieddag voor het eerst gepresenteerd worden. Wilt u deel uitmaken van deze unieke gelegenheid om onder de bezielende leiding van Tom Löwenthal  deze mis en andere liederen in te studeren schrijft u zich dan in voor deze lieddag.

Plaats: R.K. Kerk O.L.V. Ten Hemelopneming aan de Loerikseweg 12 te Houten. De koffie/thee staat klaar om 11.00 uur. Start lieddag: 11.30 uur. Einde: 17.00 uur. Om 17.30 uur zal de mis uitgevoerd worden in een viering.
De deelnamekosten aan deze lieddag bedragen € 17,50 in de voorinschrijving en € 20,00 aan de deur. Dit is inclusief partituren en 2 consumptiebonnen. Eenieder dient zelf zijn of haar lunchpakket mee te nemen. Bij binnenkomst kunt u betalen en de partituren in ontvangst nemen. U kunt zich voor deze lieddag aanmelden onder het motto 'vol is helaas vol' per e-mail: lieddaghouten@gmail.com (naam & stemgroep).

In memoriam Bernard Bartelink (24-11-1929 - 19-10-2014)


Op zondag 19 oktober j.l. overleed vrij onverwacht op de leeftijd van 84 jaar Bernard Bartelink, honorair titulair-organist van de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo te Haarlem.

Op vrijdag 31 augustus vindt in Maastricht het Symposium Klinkend Erfgoed plaats. Tijdens dit symposium wordt ingegaan op de vraag welke vernieuwingen nodig zijn om ook een ander en jonger publiek te bereiken. Er worden voorbeelden besproken hoe klinkend erfgoed aan nieuwe waarden, gebruiken en culturen kan worden verbonden.

Carillons, orgels, uurwerken en torenklokken waren ooit innovatieve instrumenten die het publiek eeuwenlang ontroerden en informeerden. Met muziek, met de aanduiding van de tijd en met meldingen over brand, een begrafenis of een huwelijk. Veel van die functies zijn verloren gegaan, waarmee ook de instrumenten zelf dreigen te verdwijnen. Nieuw gebruik en nieuwe vormen van eigendom kunnen het klinkend erfgoed toekomst bieden.

De bijeenkomst vindt plaats als start van het 5-daagse Festival Klinkend Erfgoed in Maastricht van 31 augustus tot en met 5 september, met een groot aantal muzikale en innovatieve onderdelen om iedereen te betrekken bij het klinkend erfgoed. In de stad klinken een rijdend carillon en speciaal gebouwd rijdend orgel, een luidklokkenestafette en draaiorgels in een pop-up museum en klassieke en moderne Euregio-orgelmuziek.

Dit symposium en het festival worden georganiseerd door de Stichting Klinkend Erfgoed Nederland (SKEN) in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en met medewerking van de Nederlandse Klokkenspel Vereniging (NKV), en de Vlaamse organisaties Het orgel in Vlaanderen en het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC).

Locatie en kosten
Het symposium vindt plaats in De Bonbonnière te Maastricht. De kosten bedragen €75,00 (studenten € 25,00) inclusief BTW. Informatie hierover ontvangt u bij uw aanmelding.

Voor wie
De vakwereld van het klinkend erfgoed, beleidsmakers cultureel erfgoed, politici, onderzoekers, docenten, musici, bisdommen, PKB, lagere overheden, programmamakers, beiaardiers, organisten en betrokkenen in de toeristenindustrie.

https://cultureelerfgoed.nl/

HAARLEM - Op zondag 19 oktober is plotseling op 84-jarige leeftijd overleden de componist, organist en kerkmusicus Bernard Bartelink. Bernard Bartelink was erelid van onze vereniging KDOV.
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden in de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo op zaterdag 25 oktober jl. waarna de teraardebestelling volgde op de r.-k. begraafplaats St.-Adelbertus te Bloemendaal.

KDOV bestuur; 20 oktober 2014

UTRECHT - De jaarvergadering van de KDOV zal dit jaar worden gehouden op zaterdag 13 oktober in en rond de - met sluiting bedreigde - St. Catharinakathedraal in Utrecht.

10.30 - 11.00 u  Ontvangst en koffie
11.00 - 12.30 u  Jaarvergadering: Locatie Utrecht van de Tilburg School of Catholic Theology, Nieuwegracht 61 en 65, Utrecht.
12.30 - 13.30 u   Lunch
13.30 - 14.30 u  Concert door Wouter van Belle en Paul Houdijk op de orgels van de St.-Catharinakathedraal.
14.30 u   Sluiting

UTRECHT - Op 3 september promoveerde Remy Syrier aan de universiteit Utrecht met zijn dissertatie:  DE ORGELMAKERS JOSEPH EN ADAM BINVIGNAT, Maastrichtse orgelbouw in de nadagen van het ancien régime en in het begin van de moderne tijd. Er verschijnt geen handelseditie van het boek, maar het proefschrift (300 blz) is wel te verkrijgen bij Remy Syrier. Te bestellen bij: info@remysyrier.nl met overmaking van € 29,50 op NL59 INGB 0679 7334 42.

Bron: Anja Hendrikx; 10 oktober 2014

 

HAARLEM - Het zal u niet ontgaan zijn, dat de componisten Hendrik Andriessen (125 jaar geleden geboren) en Albert de Klerk (100 jaar geleden geboren) van 15 september t/m 3 oktober a.s. geëerd zullen worden met een groot festival in Haarlem. Op 16 september klinkt tijdens het openingsconcert de première van De goddelijke routine voor orgel, speciaal voor dit festival gecomponeerd door Louis Andriessen ter nagedachtenis aan zijn vader. Er zijn orgel- en koorconcerten, er is beiaardmuziek en er zijn programma’s met liederen en kamermuziek. De Andriessen/De Klerk Stichting te Haarlem geeft op de website een integraal overzicht van alle festiviteiten (www.andriessendeklerkstichting.nl). Tevens zal een jubileumboek met 2 cd’s verschijnen.
In verband met deze festiviteiten wordt veel nog onuitgegeven muziek gepubliceerd en zijn oude uitgaven herzien. Ook wordt in enkele artikelen aandacht besteed aan beide componisten.

HEEMSTEDE - Op vrijdagavond 5 september geven het Haagse strijkersensemble Accordes o.l.v. Ton van Eck en organiste Gonny van der Maten een concert in de H. Bavo te Heemstede. Op het programma staat onder meer het concert voor orgelpositief en strijkorkest van Albert de Klerk. De première van dit speelse werk vond vijftig jaar geleden plaats in het Friese Bolsward. Daarnaast klinken werken van Brixi, Händel en C.P.E. Bach.

Het concert markeert ook het afscheid van Gonny van der Maten als kerkmusicus van de Heemsteedse Bavo, die zij verruilt voor de Oude Kerk te Soest.

Datum: vrijdag 5 september, 20.00 uur
Locatie: H. Bavo, Heerenweg 88, Heemstede
Toegang: gratis (collecte bij de uitgang)

Bron: Andriessen/De Klerk Stichting

 

HAARLEM - Op zaterdag 20 mei heeft de Poolse organiste Agnieska Tarnawska het César Franck Concours 2017 gewonnen. Jochem Schuurman en Bert van Stam wonnen de tweede resp. derde prijs. Het concours wordt om de drie jaar gehouden in de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo en vond dit jaar plaats voor de vijftiende keer van 16-20 mei. In de jury zaten Michel Bouvard, Olivier Penin en Hayo Boerma.

 

Wij zoeken EEN DESKUNDIGE EN ENTHOUSIASTE DIRIGENT(E)

De parochie van de Heilige Bavo, Herenweg 88 te Heemstede zoekt per direct

een dirigent(e) voor het gemengde kerkkoor.

Het koor bestaat uit 30 leden en zingt
3 zondagen per maand in de viering van 10:00 uur en op hoogtijdagen, behalve de zomervakantie (6 weken).
De repetities van het koor zijn op dinsdagavond van 20.00-22.00 uur.
Het repertoire is traditioneel en gevarieerd: meerstemmige Nederlandse missen en Nederlandse en Latijnse liederen.
De dirigent(e) is verantwoordelijk voor:
* liedadvies aan de liturgie werkgroepen en repertoire-keuze
* het leiden van een in de liturgie functionerend koor in  samenwerking met de organist(e);
* het leiden van de liturgische gemeenschapszang.

De kandidaat voor deze functie dient bij voorkeur in het bezit te zijn van het Praktijkdiploma Kerkmuziek of vergelijkbaar.
Salariëring en rechtspositie volgens de richtlijnen van het bisdom.
Voor meer informatie: mevr. E.J.M.M.Kerkstra- Cramer, tel. 023 - 5281165 of e-mail ekerkstra-bavo@xs4all.nl.
Uw sollicitatie kunt u tot 1 oktober 2014 sturen aan de parochie Heilige Bavo, Herenweg 88, 2101 MP Heemstede of e-mailen naar bovengenoemd e-mailadres.