Agenda oud

24 februari 2009 - Op 1 december 1998 overleed de Haarlemse organist en componist Albert de Klerk. Reden voor de Andriessen/De Klerk Stichting om aandacht te schenken aan een andere De Klerk, namelijk de vader van Albert, Jos. de Klerk, de man die immers voor zijn zoon Albert dé grote stimulator was.

Multimediale vertelling in een solo optreden van Rieks Swarte.
Titel: ‘Over Jos de Klerk, een Vlaamse Haarlemmer, verteld door zijn kleinzoon Rieks’.
Rieks Swarte, kleinzoon van Jos en oomzegger van Albert putte uit het familiearchief  vele interessante en ontroerende zaken. Dit leidde vorig jaar tot het indrukwekkende theaterstuk
‘Oom Toon, waar gebeurd’, dat werd opgevoerd in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg te Brussel.
Rieks Swarte vertelt met beelden over het geslacht De Klerk, in het bijzonder over Jos de Klerk.
U, lezer en/of donateur bent van harte uitgenodigd deze manifestatie bij te wonen. Voor de ouderen wellicht een feest der herkenning, voor de jongeren een interessante inkijk in de recente geschiedenis.
We vieren op deze dag de eigenlijke verjaardag van de Andriessen / De Klerk Stichting!
Zondag 1 maart, aanvang 14.00 uur. Janskerk / Noord-Hollands Archief, Jansstraat, nr. 40.
De toegang is gratis bij deze verjaardagsvisite!

Voor informatie of contact: Adk99stichting@cs.com  of  telefoon 023-5516877

De inzendtermijn voor het KDOV-blad Lente 2009 is uiterlijk zondag 1 maart. Bij latere inzending kan plaatsing niet gegarandeerd worden en is overleg nodig met de waarnemend hoofdredacteur Ben Hillen b.a.g.hillen@planet.nl of tel 079 -341 85 75.

Op vrijdag 20 februari 2009 om 10.15 u vergadert het KDOV bestuur te Utrecht.

Het Dominicanenklooster Huissen organiseert op zaterdag 7 maart 2009 een lied- en studiedag rond Avondwake en Uitvaart.
Deze dag is met name bedoeld voor allen die betrokken zijn bij het afscheid van een dierbare overledene: werkgroepen Avondwake en Uitvaart, koren, dirigenten, pastores en leden van liturgische werkgroepen.

Willibrorduskerk wordt steunpunt mis in Latijn

Met een pontificale Mis en herinwijding door aartsbisschop mgr. Eijk, zal de Sint-Willibrorduskerk in Utrecht om 10.30 uur op zondag 25 januari, het feest van Sint-Paulus’ bekering, officieel door het bisdom weer in gebruik genomen worden. Als concelebranten zullen optreden rector Schnell en drs. A.P.S. van Hout. (HR)

In de Oud-Katholieke Kerk van St. Anna en Maria, Kinderhuissingel 76 te Haarlem om 20.15 uur:

Tijdens een feestelijke avond zal het Künckel-orgel in de Oud-Katholieke Kerk aan de Kinderhuissingel te Haarlem weer officieel in gebruik worden genomen. Het programma begint met korte informatie over de lange weg van het aanvragen van de monumentenstaat tot de restauratie. Pastoor Spaans, die het orgel indertijd heeft aangeschaft, zal iets vertellen over de herkomst van het orgel en de orgelmaker R. van Vulpen zal het een en ander over de restauratie zelf vertellen. Hierna volgt een orgelconcert door Gerrie Meijers. Na afloop is er een receptie.

KDOV lid Kees de Wijs neemt op zondag 4 januari afscheid van de Obrechtkerk te Amsterdam, waar hij 37 jaar werkzaam is geweest, eerst als organist en later als dirigent van het Obrechtkoor.
Op de betreffende zondag wordt om 11 uur onder zijn leiding de Orgelsolo Messe van Mozart uitgevoerd. Na de mis is er tijdens een receptie gelegenheid om afscheid te nemen van Kees de Wijs.
Adres Obrechtkerk: Jacob Obrechtstraat 30, 1071 KM Amsterdam.

De Algemene Leden Vergadering van de KDOV zal op 10 januari a.s. gehouden worden te Huissen in het Dominicanenklooster. Na de middag is er een programma met Liturgie en Muziek in de Kloosterkapel.

Van ons lid Jos Laus zal het boek “Maarschalkerweerd & Zoon, orgelmakers te Utrecht” worden gepresenteerd op zaterdag 22 november a.s. om 16.00 uur in de kerk van de H. Jacobus de Meerdere, Parkstraat 65a te Den Haag. Hierbij zal een concert worden gegeven door de auteur, met medewerking van o.a. het parochieel gemengd koor Cantemus Domino, het Rijswijks Vocaal Ensemble, het koperensemble Koperexpres en de organisten Aart de Kort en Klaas Trapman. Ook Leo van Ulden ofm, pastoor te Sneek, verleent zijn medewerking. Aan hem zal het eerste exemplaar van het boek worden aangeboden.
Ons lid René Verwer zal op maandag 8 december a.s. aan de Vrije Universiteit te Amsterdam promoveren op het onderwerp “Cavaillé – Coll en Nederland”, een studie naar het werk van Cavaillé – Coll en diens invloed in Nederland in de periode 1875 – 1924.

Zaterdag 31 januari 2009 vindt er een landelijk symposium over de toekomst jeugd- en jongerenkoren en kerkmuziek plaats. De bijdrage van jeugd- en jongerenkoor aan de liturgie en de opbouw van parochiegemeenschappen staan steeds meer onder druk. Hebben jongerenkoren nog toekomst en kansen in de rooms-katholieke kerk? Wat biedt de kerk hen, en wat bieden zij de kerk?