L.S.,

Met genoegen sturen wij u hierbij het persbericht (met foto jubileumboek) over de feestelijkheden van het honderdjarig bestaan van de Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging (KDOV). Het eeuwfeest wordt gevierd in en om de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo te Haarlem op zaterdag 25 november 2017.

Wij willen u vragen in uw media hier aandacht aan te besteden. Daarbij kunt u gebruik maken van bijgaand persbericht en foto.

Ten behoeve van uw agendarubriek geven we hierbij de volgende agenda-informatie:

Zaterdag 25 november 12.00 u
Pontificale Eucharistieviering Eeuwfeest KDOV m.m.v. de Bavo Cantorij die de première zal zingen van de opdrachtcompositie Lauda anima mea van Ad Wammes voor koor en orgel.

Zaterdag 25 november 15.00 u
Concert Eeuwfeest KDOV m.m.v. het Kathedrale Koor Sint-Bavo en organisten met o.a.
de aanbieding van het jubileumboek KDOV, de uitvoering ordinarium en proprium van de Missa Christus Rex van Hendrik Andriessen en de première van de opdrachtcompositie Lauda anima mea van Ad Wammes voor koor en orgel.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

G.M.L. (Gemma) Coebergh,
secretaris KDOV

Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging (KDOV) secr. G.M.L. Coebergh Korte Begijnestraat 28,
2011 HC Haarlem
www.kdov.nl
secretaris@kdov.nl