Maar één ging er zingenDEN BOSCH - In het kader van het gedenkjaar schreef Prof. dr. Anton Vernooij over de priestermusicus Floris van der Putt (1915-1990) een biografie onder de titel Maar één ging er zingen.
Het eerste deel is biografisch. In het tweede deel volgt een beschrijving van zijn wereldlijke liederen, met name uit het bundeltje De Brembos (waarin zijn bekendste volkslied de Hertog Jan). De behandeling van het liturgische oeuvre in het derde deel  geeft een doorzicht in de postvaticaanse ontwikkeling van de Nederlandstalige liturgische muziek, waarin de componist een grote rol heeft gespeeld. Het boek wordt besloten met een uitgebreide oeuvrelijst samengesteld door Jan Jaap Zwitser, die ook de redactie had. Bovendien is een CD toegevoegd, die een onlosmakelijk geheel vormt met het boek, dat is uitgegeven bij Berne Media (zie ook www.florisvanderputt.nl).