DEN BOSCH - Ascolta Music Publishing heeft vele nog niet eerder uitgegeven composities van Floris van der Putt gepubliceerd, waaronder het Latijnse proprium voor Maria Onbevlekt Ontvangenis en de Sint-Jansliederen, die we van in het bijzonder aanbevelen! Daarnaast zijn nog Latijnse motetten uitgegeven voor gemengd koor a capella, kerstliedjes en een Marialied in twee zettingen. Het betreft niet alleen vocaal werk, maar ook werken voor orgel en voor beiaard. Een overzicht is te vinden op de nieuwe website van de uitgeverij www.ascolta.nl of www.florisvanderputt.nl.