Uncategorised

De honoreringsbedragen op uurbasis (bruto) in EUR zijn per 1 januari 2018 met 1,5% verhoogd. De bedragen zijn als volgt vastgesteld:

     Dirigent of organist     Dirigent en organist
   Bev. III  Bev. II  Bev. I    Bev. III  Bev. II Bev. I
Dienstjaren              
1 20,85 24,05 27,00   32,40 37,45 42,55
2 21,35 24,85 28,00   32,50 38,30 43,65
3 21,90 25,70 29,10   34,00 39,20 44,65
4 22,50 26,55 30,15   34,60 40,10 45,80
5 23,00 27,35 31,20   35,15 40,90 46,85
6 23,55 28,10 32,40   35,70 41,70 47,95
7 24,05 28,95 33,40   36,20 42,65 49,00
8 24,55 29,70 34,45   36,70 43,50 50,05
9 25,05 30,45 35,50   37,25 44,30 51,05
10 of meer 25,60 31,20 36,60   37,80 45,10 52,05

In overleg tussen de door de bisschoppen gemandateerde economen met de KDOV en de voormalige KNTV is per 1 januari 2012 voor de kerkmusici met de bevoegdheid I, II en III een honorering afgesproken met een uitloop naar uiteindelijk 10 dienstjaren, op basis van anciënniteit. Voor in 2018 in dienst tredende kerkmusici betekent dit dat zij in trede 1 (Dienstjaar 1) beginnen. Voor kerkmusici die reeds per 1 januari 2012 in dienst waren is trede 10 (Dienstjaar 10 of meer) van toepassing.

  Dirigent of organist Dirigent en organist
Groep A 19,55 29,25
Groep B 13,25 19,55

Groep A en B kennen alleen de reguliere verhoging (geen dienstjaren).

Ave MariaIn de Veertig Dagen zijn er weer gezongen vespers in de St. Adrianuskerk, Molenstraat 29 te Naaldwijk, op de zondagen 18, 25 februari, 4, 11 en 18 maart 2018 om 16.30 u.

De Schola Cantorum o.l.v. Ben Hillen zingt op regelmatige basis Nederlandse vespers in gregoriaanse stijl van de in 2012 overleden priester-componist Gerard Lesscher. De uitgave van de Nederlandse Getijden omvat 1400 pagina’s  en zal in 2018 verschijnen. Door de Nationale Raad van Liturgie (NRL) wordt dit werk beschouwd als een verrijking van het getijdengebed in Nederland. De teksten van dit gezongen getijdengebed zijn in overeenstemming met het getijdenboek dat in 1990 voor het Nederlandse en Vlaamse taalgebied beschikbaar kwam als uitvloeisel van het Tweede Vaticaans Concilie.

De Nederlandse vespers zoals Gerard Lesscher die componeerde, ademen de meditatieve sfeer van het gregoriaans, zijn fijn om te zingen, geven veel ruimte aan volksdeelname.
                         
Voor meer info zie: www.nederlandsgraduale.nl

Ave Maria

 

 

 

 

'Werk in uitvoering' is het thema van de 7e editie van het Nederlands Gregoriaans Festival dat in  zal plaats vinden van vrijdag 8 tot en met zondag 10 juni 2018  te 's-Hertogenbosch.

Het Nederlands Gregoriaans Festival wil een levende en levendige traditie van het gregoriaans bevorderen, in het bijzonder als cultureel erfgoed. Het gregoriaans repertoire vormt een basiselement van de West-Europese muziek en is een verbindende schakel met culturen uit het Midden-Oosten.

Meer informatie: www.gregoriaansfestival.nl

LaetareUTRECHT - Op zaterdag 10 maart organiseert de Stichting Amici Cantus Gregoriani voor liefhebbers een dag vol gregoriaanse activiteiten. Iedereen is van harte welkom om actief deel te nemen. Je krijgt achtergrondinformatie over het ontstaan van het gregoriaans, plaats en functie in het kerkelijk ritueel en de betekenis voor de westerse cultuur. Je gaat zingen op je eigen niveau en daarbij kun je kiezen uit drie clinics:

 • clinic A voor beginners (Marcel Zijlstra):
  Gedrukt en geschreven muziekschrift leren uitvoeren.
 • clinic B verdieping (Rens Tienstra):
  Oude handschriften en de praktische betekenis ervan leren kennen.
 • clinic C voor gevorderden (Marie-Louise Egbers, Pieter Mannaerts en Tjeerd
  van der Ploeg:
  Verschillende interpretaties van het gregoriaans verkennen.

Afsluiting van de dag:

 • Je wordt uitgenodigd deel te nemen aan de gezamenlijke vespers ter afsluiting van de dag. Het repertoire zal in de loop van de dag worden ingestudeerd.

Aan Laetare kunnen maximaal 100 personen deelnemen.  Laetare - Gregoriaanse Academie
10 maart 2018 van 10:00 – 18:00 uur in de Pieterskerk Utrecht

Aanmelden vóór 1 maart 2018 via: info@gregoriaans-platform.nl
Kosten: € 35,-

Code-MusicOp zondag 18 februari van 13.30-17.00 u is er een zangdag voor jongeren- en middenkoren in de St. Victorkerk te Waddinxveen. De verplichte werken voor het Nationaal Jongerenkoor Festival in Rijsbergen worden gepresenteerd. Daarnaast is er ander nieuw repertoire. Voor elk koor wat wils!

Het recept is als vanouds: in stemgroepen leer je de liederen, tot slot wordt alles meerstemmig doorgezongen met alle aanwezigen. Na de zangdag zijn de partituren te koop in de webwinkel van www.code-music.nl. Medewerkers zijn onder meer Danny Nooteboom, Janine Waardenburg, Tim Geraedts, Bart de Jong en Wim Loos. Kom met een delegatie van je koor naar Waddinxveen en laat je inspireren!

Aanmelden t/m 4 februari en doorgang bij minimaal 50 inschrijvingen: aanmeldformulier

Een cursus voor voorgangers in een diverse kerkmuzikale situatie
In veel kerkgemeenschappen wordt uit meer dan één bundel gezongen. Waar een beamer wordt gebruikt, verschijnen liederen uit allerlei praktijken. En als dat niet zo is, wordt er vaak wel gevraagd om ook eens te zingen uit…
Wat doe je als voorganger in zo’n situatie? Zo veel mogelijk aan de wensen tegemoet komen? Alleen dat doen wat vertrouwd is?  Met oog op deze vragen heeft Kerkzang.nl – centrum voor de kerkzang de cursus Voorganger, kerkmuziek en pluraliteit ontwikkelt. Deze cursus heeft inmiddels twee keer plaats gevonden, in 2016 voor het eerst, met 15 deelnemers,  in 2017 voor de tweede keer, ook met 15 deelnemers. In 2018 wordt de cursus opnieuw aangeboden. De cursus is opgenomen in het open erkend aanbod van de permanente educatie van de Protestantse Kerk (2 studiepunten).
De cursus bestaat uit vier cursusdagen en voorbereidende  literatuurstudie met opdrachten (9 maart, 13 april, 25 mei en 15 juni). De primaire doelgroep wordt gevormd door predikanten en kerkelijk werkers. Plaats van handeling is Amersfoort en de docenten zijn Berend  Borger, Anje de Heer en Catrien Posthumus Meyjes.  De inschrijving sluit op 12 februari.  Prijs: € 495,-.

Een nummer vol artikelen en bijdragen over werken met muziek in de praktijk van pastores, geestelijk verzorgers, cantors en andere (kerk)musici.
Handelingen gaat in op muziek en eredienst en de bijbelse en literaire oorsprong daarvan, op de betekenisgeving en toe-eigening van muziek (semiotiek), rituelen en muziek in de christelijke context en hoe geloof en muziek zich in de concertzaal manifesteren.

Als voorbeeld en handreiking komen in een aantal praktische artikelen verschillende aspecten langs van de betekenis die muziek kan hebben in de gang van het leven, van geloofsopvoeding in de kindertijd en bij jongeren tot geloven en muziek in het leven van ouderen. Ook aan de orde komt (lichte) muziek in eredienst, pastoraat en catechese. Verder een concrete toepassing: hoe je passende kerkliederen zoekt en vindt.

Handelingen – ‘Con Spirito – Geen geloof zonder muziek’ | 2017/4 | € 15,-
Jaarabonnement € 48,50 (4 nummers)

www.kok.nl/tijdschriften
www.handelingen.com

 

Onlangs verschenen bij Donemus onderstaande composities, waarvan de meeste nog niet eerder waren uitgegeven. Binnenkort zullen nog enkele publicaties volgen.

Vocale werken op geestelijke teksten

1. O sacrum convivium (1916) voor middelhoge stem en orgel.

Na de première op 11 augustus 1920 schreef recensent Jos de Klerk in het Haarlems Dagblad: “De prachtige lyrische antifoon ‘O sacrum’ heeft Andriessen bezield tot een melos vol warme expressie en edele schoonheid.” Bestelnummer D 05117

2. Graduale-Tractus ‘Requiem’ – Aan de nagedachtenis van Alphons Diepenbrock (1921) voor tenor en orgel.

Diepenbrock is nooit Andriessens leraar geweest maar de erudiete classicus en componist heeft in de paar jaar dat zij contact met elkaar hadden grote invloed op Andriessen gehad. Andriessen schreef deze compositie twee maanden na het overlijden van Diepenbrock. Bestelnummer D 17231

3. Le Chemin de la Croix – huitième station (1921) voor tenor en orgel op tekst van Paul Claudel.

De achtste statie van de Kruisweg luidt: Jezus troost de wenende vrouwen. Na de première op 1 juli 1921 schreef Jos de Klerk in het Haarlems Dagblad diep onder de indruk te zijn van de dramatische bewogenheid van dit werk. Bestelnummer D 05137

BREDA - Met groot genoegen en dankbaarheid kondigt de Herman Strategier Stichting aan dat het oratorium de “Arnhemsche Psalm” uitgevoerd gaat worden op woensdag 11 april 2018 door Oratoriumvereniging “Wassenaar Vocaliter” o.l.v. dirigent Frank de Groot.
Solisten zullen zijn:  Simone Riksman (sopraan), Robbert Muuse (bariton) en Hans van Hechten (declamator). Het geheel zal begeleid worden door Holland Symfonie Orkest (het vroegere Randstedelijk Begeleidingsorkest).
De Herman Strategier Stichting is bestuur en dirigent van Oratoriumvereniging Wassenaar Vocaliter bijzonder erkentelijk voor dit initiatief. Het werk werd voor het laatst uitgevoerd in het midden van de jaren negentig. De Stichting zal er samen met het koorbestuur alles aan doen om deze uitvoering de nodige publiciteit te geven. Getracht zal worden de publieke omroep voor dit concert te interesseren.

De honoreringsbedragen op uurbasis (bruto) in EUR zijn per 1 januari 2017 met 0,9% verhoogd. Tevens is er een trede 10 voor het aantal dienstjaren toegevoegd. De bedragen zijn als volgt vastgesteld:

     Dirigent of organist     Dirigent en organist
   Bev. III  Bev. II  Bev. I    Bev. III  Bev. II Bev. I
Dienstjaren              
1 20,55 23,70 26,60   31,90 36,90 41,90
2 21,05 24,50 27,60   32,00 37,75 43,00
3 21,60 25,30 28,65   33,50 38,60 44,00
4 22,15 26,15 29,70   34,10 39,50 45,10
5 22,65 26,95 30,75   34,65 40,30 46,15
6 23,20 27,70 31,90   35,15 41,10 47,25
7 23,70 28,50 32,90   35,65 42,00 48,30
8 24,20 29,25 33,95   36,15 42,85 49,30
9 24,70 30,00 35,00   36,70 43,65 50,30
10 of meer 25,20 30,75 36,05   37,25 44,45 51,30

 In overleg tussen de door de bisschoppen gemandateerde economen met de KDOV en de voormalige KNTV is per 1 januari 2012 voor de kerkmusici met de bevoegdheid I, II en III een honorering afgesproken met een uitloop naar uiteindelijk 10 dienstjaren, op basis van anciënniteit. Voor in 2017 in dienst tredende kerkmusici betekent dit dat zij in trede 1 (Dienstjaar 1) beginnen. Voor kerkmusici die reeds per 1 januari 2012 in dienst waren is nu trede 10 (Dienstjaar 10 of meer) van toepassing.


Groep A en B kennen alleen de reguliere verhoging (geen dienstjaren).

  Dirigent of organist Dirigent en organist
Groep A 19,25 28,80
Groep B 13,05 19,25

 

 

HAARLEM - Het 15de Internationale César Franck Concours zal plaatsvinden op 16, 18 en 20 mei 2017 in de Kathedrale Basiliek St. Bavo in Haarlem op het Willibrordusorgel (Adema, 1923/1949/1971/1978, 81/IV/P). Thema:  César Franck & Camille Saint-Saëns.
Dit keer zullen de werken van Franck worden gecombineerd met die van Camille Saint-Saëns.
Nadere inlichtingen zijn ook te vinden op de website: www.cesarfranckconcours.nl

Deelname staat open voor organisten die tenminste hun 'bachelor' examen met goed gevolg hebben afgelegd of een gelijkwaardige graad aan een muziekvakopleiding hebben behaald.

Van harte nodigt de Werkgroep voor Kerkmuziek u uit voor de 66ste Koorweek voor Kerkmuziek in Huize Elizabeth te Denekamp van maandag 25 juli tot en met zondag 31 juli 2016.
Ook dit jaar wordt in de geriefelijke accommodatie en de mooie omgeving van het Franciscaner klooster in Denekamp oude en hedendaagse kerkmuziek ingestudeerd. De week staat onder leiding van professionele dirigenten: Hans Jansen (Den Haag) en Tymen Jan Bronda (Groningen).

UTRECHT - Op zaterdag 11 juni is er wederom een lieddag van het Johannescentrum. Men start om 10.30u (inloop vanaf 10u.). De dag eindigt tegen 16.30.
Onder leiding van Wick Gispen wordt al zingend kennis gemaakt met de nieuwe oecumenische liedbundel ‘Zangen van Zoeken en Zien’. Het centrale thema is schepping.
Chris van Bruggen is deze dag gast en zal onder meer vertellen over het ontstaan van de bundel. Tevens zal hij de begeleidingsbundel presenteren.

Recent publiceerde het Vaticaan op gezag van paus Franciscus de tweede, herziene uitgave van de “Ordo cantus officii”, met verwijzingen naar Latijnse gezangen voor het getijdengebed ("Liturgia horarum") voor de lezingendienst, laudes, terts, sext en noon, alsook voor de vespers en de completen. Deze Latijnse uitgave, waartoe al in 2008 een aanzet gegeven was vanuit kennisname van oude manuscripten, vervangt de editie van de “Ordo cantus officii” uit 1983. Het gaat om een overzicht van de zangteksten met verwijzing naar vindplaatsen van toonzettingen in andere bronnen. De “Ordo cantus officii” zelf bevat geen toonzettingen, maar is eerder een directorium of repertorium van vindplaatsen voor de Latijnse zang van het goddelijk officie, vooral voor de hymne, antifonen en responsorial.

DEN HAAG - Een dag lang het volledige getijdengebed, alles in het gregoriaans. Dat is, kort samengevat, de Nationale Getijdendag 2016 in de Haagse Kloosterkerk. Op zaterdag 18 juni 2016 zullen schola's uit verschillende hoeken van het land van zich laten horen, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. De verschillende getijden worden afgewisseld met lezingen, scratches en meer. Plaats van uitvoering is de historische Kloosterkerk, die vroeger onderdeel van een Dominicaner klooster was.

Zie het programma:

http://www.nationalegetijdendag.nl

De precieze tijden kunnen nog veranderen, dus check tzt het programma.

 

AERDENHOUT – Op 26 april 2016 is Klaas Warmerdam als organist van de St. Adalbertuskerk in Aerdenhout onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Schneiders sprak: “Mijnheer Van Warmerdam, ik vrees dat u onmisbaar bent. Dankzij u , uw enthousiasme en inspiratie en het feit dat u geen repetitie overslaat, is er nog steeds een koor in de Adalbertuskerk te Spaarndam, dat de diensten ondersteunt. Uw enorme toewijding hebben veel mensen gelukkig gemaakt en wij zijn u daar dankbaar voor.”
Niet alleen Klaas van Warmerdam, maar ook zijn vrouw ontving de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau voor haar vele parochiewerkzaamheden.

VAALBEEK BIJ LEUVEN (B) - Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de liedbundel Zingt Jubilate organiseert Koor en Stem van 17-19 augustus 2016 in La Foresta te Blanden (Vaalbeek bij Leuven) een colloquium over liturgische muziek in Vlaanderen met de titel “Een stem om U te danken”. Dit colloquium richt zich op iedereen die verantwoordelijkheid draagt bij de muzikale vormgeving van de liturgie en is bedoeld voor voorgangers, koor¬dirigenten, organisten, psalmisten, contores en leden van liturgische werkgroepen. Wij willen vooruitblikken en nadenken over de inhoud en het functioneren van liturgische muziek in de samenleving van vanaag en morgen. Het programma bestaat uit lezingen, workshops, groepsgesprekken en samenzang met oude en nieuwe liederen. Aan het evenement werken mee o.a. Ignace Thevelein, Anton Vernooij, Jos Bielen, Richard Bot.
Inschrijven en verder informatie kan via www.colloquium.koorenstem.be.

UTRECHT - Dit jaar vindt de 50e editie van de succesvolle Kurt thomascursus plaats. Een onderdeel van de Kurt Thomas Cursus koordirectie 2016, a.s. zomer in Utrecht, is de groep Gregoriaans, bedoeld voor dirigenten én zangers.  De cursus wordt gehouden van 8 -16 juli in het Utrechts Conservatorium
Docent Simone van den Dool (voorheen Pannes) zal aan de liefhebber achtergronden en praktijk van het dirigeren en zingen van Gregoriaanse muziek behandelen.
Wie zich wil ontwikkelen in het beoefenen van Gregoriaanse muziek wordt van harte uitgenodigd zich aan te melden voor deelname.